Hvert andet apotek oplever mindst en gang om ugen, at borgere vælger at forlade apoteket uden deres medicin, fordi de ikke har råd. Hvert fjerde apotek oplever det dagligt. Alle apoteker oplever det i større eller mindre grad.

Apotekerforeningen har foretaget en spørgeundersøgelse blandt landets apotekere, og her vurderer mange, at fravalget ofte skyldes, at borgerne netop har påbegyndt et nyt tilskudsår, som betyder, at de derfor har udsigt til en stor egenbetaling.

Med det nuværende tilskudssystem starter tilskudsåret forfra en gang om året, og den enkeltes tilskudsprocent nulstilles. Borgerne kan derfor opleve, at de i slutningen af et tilskudsår får et højt tilskud og kun skal betale en lille del af deres medicinregning, for måneden efter, hvor et nyt tilskudsår er startet, pludselig at skulle betale det hele selv.

Tidligere undersøgelser har påvist lignende udfordringer med betalingen. En undersøgelse fra 2015 viste, at problemet var særligt udbredt blandt gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Mere end fire ud af ti kontanthjælpsmodtagere har inden for et halvt år haft problemer med at betale for lægeordineret medicin.

For at undgå de store hop i egenbetalingen har Apotekerforeningen stillet forslag om at beregne medicintilskuddet ved alle medicinkøb på baggrund af det samlede køb inden for de seneste 12 måneder. Herved bliver egenbetalingen mere jævn, og de pludselige hop i egenbetalingen undgås.

Der eksisterer i dag en henstandsordning for de få medicinbrugere, der i løbet af et år køber tilskudsberettiget medicin for mere end ca. 18.000 kr. om året. Men mange medicinbrugere falder ikke ind under ordningen. Dem kan vi kun hjælpe med et bedre tilskudssystem.

Læs analysen her.

Læs det udsendte nyhedsbrevet her.