Hver fjerde indbygger i yderkommuner er polyfarmacipatient, men kun hver niende københavner. Det viser en analyse, som Danmarks Apotekerforening har udført på baggrund af data fra et bredt udsnit af danske apoteker.

Knap 1 million danskere indløste recept på mere end fem forskellige lægemidler i løbet af hele 2016. Det betyder, at op mod hver sjette dansker er polyfarmacipatient.

Der er imidlertid meget store kommunale forskelle. I Københavns kommune er det kun omkring hver niende indbygger, der bruger mere end fem slags receptmedicin i løbet af et helt år. I Egedal kommune er det kun hver tiende indbygger. Omvendt er det mere end hver fjerde indbygger, der indløser recept på mere end fem slags medicin i yderkommunerne, Langeland, Odsherred og Morsø kommune.

Polyfarmacipatienter er i særlig risiko for at opleve lægemiddelrelaterede problemer, der kan håndteres ved en medicingennemgang.

Særligt den ældre del af befolkningen bruger mange lægemidler samtidig. Kommuner med mange ældre har derfor typisk også flest polyfarmacipatienter.

Diabetes og hjerte-karlidelser er oftest forbundet med polyfarmaci. Seks ud af ti diabetespatienter og fire ud af 10 brugere af hjerte- og karmedicin er polyfarmacipatienter, der inden for et halvt år har indløst recept på mere end fem forskellige lægemidler. 

190.000 borgere har indløst recept på mindst 10 forskellige lægemidler i løbet af et halvt år.

Læs mere og se tal for din kommune

Europas billigste kopimedicin

Det danske prissystem med 14-dages licitationer, skarp generisk priskonkurrence og apotekets substitution til billigste kopi har i en årrække givet Danmark nogle af Europas laveste priser på generiske lægemidler. Prishop i få promille af de seneste 20 års prislicitationer ændrer ikke ved, at priserne på generiske lægemidler overordnet set er meget lave i Danmark.

Se side 12 i Lægemidler i Danmark

Minister raskmelder konkurrencen på medicin - Priserne er meget lave

Trods kritik fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af konkurrencen på medicinpriser melder sundhedsminister Ellen Trane Nørby sig tilfreds med prisniveauet. Hun vil ikke ændre systemet. “Det ligger ikke i kortene at ændre ved 14-dags auktionerne. De er generelt med til at sikre de lave priser - også selvom der kan være steder, hvor konkurrencen kunne være endnu bedre. Det vil jeg læse om med interesse,” udtaler ministeren til JP Finans/MedWatch.

Læs mere i MedWatch ($)