Analyse-nyt

Fald i priser og udgifter til apoteksmedicin

Mens udgifterne til sygehusmedicin steg med godt otte procent i 2017, så faldt regionernes udgifter til apoteksmedicin med to procent.

13. juni 2018

Apotekerne udleverede én procent mere medicin i 2017 end året før. Alligevel faldt regionernes udgifter til medicintilskud på apoteket med to procent. Det skyldes, at medicinpriserne på apoteket i 2017 faldt med fem procent i gennemsnit. 

I første kvartal 2018 var priserne på medicin med tilskud på apotekerne godt to procent lavere end i samme periode året før, og regionernes udgifter til medicintilskud på apotekerne faldt ifølge Sundhedsdatastyrelsens opgørelse med knap én procent. 

Apotekets medicinpriser er faldet med over 40 procent de seneste ti år, og regionernes udgifter til medicintilskud på apoteket er nu cirka 1,8 milliarder kroner lavere end i 2007, selv om der udleveres 30 procent mere medicin. Baggrunden er patentudløb og skarp priskonkurrence fra producenter af især generiske lægemidler.

Apoteker støtter forslag om genudlevering og dosisordination

Apotekerforeningen støtter sundhedsministerens forslag om at autoriserede behandlerfarmaceuter på apotekerne i visse tilfælde skal kunne genordinere medicin, som lægen tidligere har ordineret, og som borgeren er i fast, stabil behandling med, men hvor recepten ikke er fornyet. Apotekerne støtter også forslaget om, at behandlerfarmaceuterne skal kunne ordinere dosispakning med tilskud til personer i stabil behandling, når dosismodulet i det Fælles MedicinKort (FMK) er integreret i apotekernes it-systemer, så alle sundhedsprofessionelle har adgang til de samme oplysninger om patientens medicin.

Nyhedsbrevet: Læs hele nyhedsbrevet