Analyse-nyt

Apotekers medicinpriser faldt 5 procent i 2017

Medicinpriserne på danske apoteker faldt i 2017 i gennemsnit med 5 procent efter et fald på 4,7 procent året før.

Dermed er medicinpriserne på apoteket i gennemsnit faldet med over 40 procent de seneste ti år. Baggrunden er patentudløb og skarp priskonkurrence fra producenterne af lægemidler. 

Konkurrencen understøttes af apotekernes substitution til billigste pakning, og af at medicintilskuddet følger prisen på den billigste kopi. 20 millioner gange om året skifter apotekerne lægens dyrere ordinerede lægemiddel ud med en billigere generisk variant. Derfor vinder den billigste leverandør næsten hele markedet i 14 dage. Det giver meget skarp konkurrence og ifølge internationale analyser nogle af Europas laveste priser på lægemidler med generisk konkurrence. 

Apotekernes indkøbspriser faldt med 4,3 procent i 2017. Nedsættelse af apotekernes avance betød, at apotekernes udsalgspriser faldt med 5 procent. 

De faldende priser betyder, at de offentlige udgifter til medicintilskud til lægemidler på apoteket faldt med 130 mio. kr. svarende til et fald på 2,3 procent i 2017. Udgifterne til medicintilskud er dermed 1,8 milliard kroner lavere end i 2007, selv om der udleveres 30 procent mere medicin.

Færre udgifter til medicintilskud

Mens udgifterne til sygehusmedicin steg igen i 2017, så faldt regionernes tilskud til receptpligtig medicin. Fra 2016 til 2017 faldt regionernes udgifter til medicintilskud med 130 millioner kroner ifølge 

Ny bruttoavanceaftale styrker borgernes medicinsikkerhed

Apotekernes rolle som danskernes lægemiddeleksperter bliver styrket med ny bruttoavanceaftale med Sundhedsministeriet. I forlængelse af de gode erfaringer med medicinsamtale til nye kronikere kan apoteket fremover  tilbyde en compliancesamtale med kronikere, der ikke tager deres medicin som tiltænkt. 

Polyfarmaci og medicinproblemer øger behov for dialog og samarbejde

Ældre Sagen opfordrer blandt andet kommuner til at samarbejde med læger og farmaceuter om fx medicingennemgang. "Vi opfordrer til information og dialog om lægemidler. Det gælder både i mødet mellem lægen og patienten og på apoteket. Det er særlig vigtigt for patienter, der tager flere slags medicin, og for dem, der oplever ændringer i medicineringen, fx efter indlæggelse," siger Mirjana Saabye, chefkonsulent i Ældre Sagen, til Farmaci.

Antallet af medicinfejl skal halveres - indsats lanceres i Apotekerforeningen

I 2016 blev der rapporteret over 75.000 utilsigtede hændelser som følge af medicinfejl i kommunerne. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed er nu gået sammen med Apotekerforeningen og andre aktører i sundhedsvæsenet om et stort landsdækkende projekt, som skal mindske antallet af alvorlige medicinfejl. Den 21. marts lanceres i Apotekerforeningen et stort nationalt projekt, Medicin uden skade, foranlediget af WHO's projekt »Medication without harm«. Målet er at nedbringe antallet af alvorlige medicineringsfejl i Danmark med 50 procent inden for de næste fem år.