Analyse-nyt

Danmark har Europas billigste kopimedicin

Danske apoteker har også i 2018 Europas laveste priser på medicin udsat for generisk konkurrence - såkaldt kopimedicin.

Danske apoteker har også i 2018 Europas laveste priser på medicin udsat for generisk konkurrence - såkaldt kopimedicin. Det viser en ny undersøgelse af priserne i andet kvartal 2018 blandt 26 europæiske lande fra det internationale analyseinstitut IQVIA (tidligere IMS).
 
Baggrunden er, at Danmark har Europas mest frie og skarpe priskonkurrence blandt producenterne af generiske lægemidler, når patentet udløber. Konkurrencen understøttes af apotekernes substitution til den billigste pakning, som sparer danskerne for 2,6 milliarder kroner årligt, og af at medicintilskuddet følger prisen på den billigste pakning.
 
Selv om visse lægemidler indimellem viser større prisudsving pga. mangelsituationer eller ustabil konkurrence, er priserne i gennemsnit væsentligt lavere i Danmark end i lande med færre prisudsving.
 
Samlet set er apotekets medicinpriser i gennemsnit mere end halveret siden 2000, mens forbrugerpriserne er steget med 34 procent i samme periode. Alene i de første tre kvartaler af 2018 er apotekets medicinpriser i gennemsnit faldet med over 3 procent.
 
Prisfaldet på apoteksmedicin har også givet lavere offentlige udgifter til medicintilskud til den medicin, der udleveres på apotekerne. Siden 2007 er priserne faldet  over 40 procent. Mens regionernes udgifter til sygehusmedicin er steget, er udgifterne til medicintilskud på apotekerne siden 2007 faldet med 1,8 milliarder kroner på årsbasis.
 
De offentlige udgifter til medicintilskud på apotekerne er faldet med 24 procent, selv om apotekerne har udleveret 33 procent mere tilskudsberettiget medicin.

Mere medicin for færre tilskudskroner

I de første tre kvartaler af 2018 var udgifterne til medicintilskud 3 mio. kr. lavere end i 2017, selvom der blev udleveret godt to procent mere tilskudsberettiget medicin. Prisen på den tilskudsberettigede medicin er i de første tre kvartaler af 2018  i gennemsnit faldet med 1,5 procent. Det fremgår af en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Apotekets medicinpriser faldt tre procent i årets første tre kvartaler

Apotekernes medicinpriser faldt i gennemsnit med 3,1 procent i de første tre kvartaler af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Det fremgår af nye tal for ekspeditionsprisen i Sundhedsdatastyrelsens DDD-baserede lægemiddelprisindeks. Faldet i 2018 kommer efter prisfald på 4,7 procent i 2016 og 5 procent i 2017.

Medicinsikkert Danmark - Apotekers input til sundhedsreformen

Apotekerne har givet sit input til regeringen om, hvordan man kan styrke fremtidens sundhedssektor tæt på borgeren. Vi opfordrer til, at regeringens kommende sundhedsreform skal have ambitiøse mål om at skabe et mere medicinsikkert Danmark, hvor færre indlægges eller dør grundet forkert brug af medicin. Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af forkert brug af medicin, og op imod 5.000 dør. Mange af disse indlæggelser og dødsfald kan undgås. Lad os bruge sundhedsreformen til at bane vejen for fælles varige løsninger, og lad os udnytte alle kompetencer.

Se apotekernes forslag til reformen

Apotekerne vaccinerer op mod 50 procent flere mod influenza

I 2017 vaccinerede apotekerne over 43.000 personer i samarbejde med læger. Indtil 9. november 2018 havde apotekerne allerede vaccineret 54.000 personer. Det er 45 procent flere end på samme tid sidste år. Apotekerne støtter det nationale mål om, at mindst 75 procent af ældre og øvrige i risikogrupperne bliver vaccineret mod influenza. Omkring 120 apoteker landet over tilbyder influenzavaccination. Det er gratis for personer i risikogrupperne, mens øvrige betaler et beskedent beløb.

Se artikel på DR.dk