Siden 1. juli 2015 er der åbnet 141 nye apoteker. De mange nye enheder har forbedret tilgængeligheden og øget konkurrencen om kunderne. Det har givet væsentligt længere åbningstider. Nu er der fx 103 apoteker, der holder åbent efter kl. 17:30 på hverdage, mod 25 før loven blev vedtaget.  På samme måde er der nu 41 søndagsåbne apoteker mod tidligere to. Regner man vagtapotekerne med, er der 86 søndagsåbne apoteker. Samtidig er den gennemsnitlige ventetid nedbragt til 2 minutter og 3 sekunder, som er det hidtil lavest målte niveau.

Endelig er medicinpriserne på apotekerne siden 2015 faldet med 10 procent. Og selv om borgerne har fået udleveret 3½ procent mere medicin siden 2015, er udgifterne til medicintilskud faldet med 150 mio. kr. Udgifterne til apoteksmedicin er således ikke fulgt med antallet af apoteksenheder opad, tværtimod.

Læs mere

 

Apoteker vil genudlevere medicin man er i fast behandling med

Apotekerne vil gerne kunne genudlevere medicin, som lægen har ordineret, og borgeren er i fast behandling med. Hvis borgeren mangler at få fornyet sin recept, og ikke kan komme i kontakt med lægen, forslår apoteket at kunne udlevere mindst mulige pakning, indtil borgeren kan komme i kontakt med sin læge. Det giver en bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedssektoren end, hvis lægevagten skal forny recepten. Det giver en mere sammenhængende service til borgerne og mindsker risikoen for, at behandlingen må afbrydes. Det har Apotekerforeningen foreslået som et af 12 forslag til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Læs mere

 

Minister vil lade apoteker genudlevere receptmedicin

Lægerne er skeptiske over for forslag om at lade apotekerne genudlevere receptmedicin, når man ikke kan komme i kontakt med egen læge. Men både sundhedsministeren og patienterne er  åbne for forslaget om, at apotekerne skal kunne genudlevere mindste pakning én gang af receptmedicin, som lægen har ordineret, og patienten er i fast behandling med.

Læs mere på Altinget/Sundhed

 

Rapport om modeller for apotekers udlevering af medicin uden recept

Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har sammenfattet internationale erfaringer og vurderet mulige modeller for apotekers udlevering af visse receptpligtige lægemidler i visse situationer, når der ikke foreligger en gyldig (fornyet) recept.

Læs rapporten

 

Antallet af apoteker er eksploderet

Siden den nye apotekerlov trådte i kraft i 2015 er der kommet 141 nye apoteker i Danmark. Det er i høj grad blevet lettere for borgerne at komme på apoteket.<

- Det er meget positivt med så stor handlekraft fra apotekernes side, der i høj grad har brugt muligheden for at åbne nye apoteker, siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening.

Se interaktivt kort på dr.dk