Priserne på receptpligtig medicin og apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin fastsættes hver 14. dag. Det sker i en budrunde, som Lægemiddelstyrelsen afholder hver anden mandag. I budrunderne kan lægemiddelproducenterne frit byde ind med den pris, de ønsker at sælge deres lægemidler til. Der ligger ingen begrænsninger i, hvilken pris producenterne må byde ind med, men de skal kunne levere nok lægemidler til mindst en uges forbrug.

Som hovedregel forbliver priserne uændrede fra budrunde til budrunde. Og når priserne ændrer sig, sker det oftere, at de falder, end at de stiger. Hertil kommer, at de prishop, som forekommer ikke altid rammer borgerne, fordi apoteket kan tilbyde en anden billig kopi. Endelig sikrer systemet, at Danmark har Europas næstlaveste priser på kopimedicin. 

Læs mere om udviklingen i priserne på medicin her.