Når lægen udskriver recept på et lægemiddel, skeler han eller hun sjældent til prisen på lægemidlet. Derfor har apotekerne pligt til at tilbyde borgerne det billigste lægemiddel, når recepten skal indløses. Det er et tilbud, som borgerne i høj grad tager imod. Det er imidlertid ikke realistisk at forvente, at borgerne i alle tilfælde vil vælge det billigste lægemiddel.

Læs analysen om apotekernes udleveringsmønstre her.