Udspillet Fremtidens apotek er apotekernes bud på en modernisering af apotekslovgivningen til gavn for borgerne. Her er der ti forslag til, hvordan apotekerne kan være en del af løsningen på store udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen.

Flere borgerne skal tilbydes medicingennemgang

Der bør indføres et landsdækkende tilbud om en årlig medicingennemgang for alle borgere over 65 år, der bruger mindst 5 forskellige slags medicin. Det vil skabe større medicinsikkerhed og betyde en samlet nettobesparelse på 2.338 kroner per borger på grund af færre lægekontakter og indlæggelser.

Der skal være flere apoteker

Der skal også være flere apoteker i fremtiden. Tilgængeligheden skal forbedres, der hvor folk færdes og i forbindelse med sundhedshuse og sygehuse. Vi foreslår mere fleksible regler for etablering af apoteksfilialer og apoteksudsalg.

God service og kort ventetid

Mødet med apoteket foregår hurtigt, effektivt og kompetent i et behageligt butiksmiljø med medicin til en rimelig pris. Det skal være krav om lav ventetid, og at alle apoteker skal offentliggøre deres ventetider. Det skal også være et krav, at borgerne altid tilbydes den billigste medicin.

Vores 10 forslag til fremtidens apotek er:

  1. Alle over 65 år, der bruger 5 eller flere forskellige slags medicin, skal tilbydes medicingennemgang
  2. Personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud skal tilbydes undervisning om medicin
  3. Der skal være flere apoteksenheder, hvor folk færdes
  4. Adgangen til apotekets e-handel og online rådgivning skal styrkes
  5. Der skal stilles krav til apotekerne om kort ventetid. Alle apoteker skal offentliggøre deres ventetider
  6. Medicinbrugerne skal altid have adgang til den billigste medicin
  7. Apotekerne skal kunne genudlevere medicin, hvis borgerne ikke kan komme i kontakt med lægen
  8. Apotekerne skal tilbyde medicinsamtaler til nye medicinbrugere og patienter med kroniske sygdomme
  9. Alle apoteker skal arbejde efter Den Danske Kvalitetsmodel
  10. Apotekerne skal sikre nødvendig hjælp til ressourcesvage borgere

Download hele folderen