Apotekerne samarbejder med mange forskellige aktører om at opnå bedre brug af medicin hos kroniske patienter, borgere med stort medicinforbrug og andre med særlige behov.

Apotekerne indgår ligeledes løbende i for skellige partnerskaber med eksempelvis patientforeninger om forebyggelse og sundhedsfremme.

Desuden er apoteket som en del af det nære sundhedsvæsen en oplagt samarbejdspartner for eksempelvis regioner og kommuner. Her kan de blandt andet hjælpe med medicingennemgang, undervisning af plejepersonale og rygeafvænning til medicinkurser på plejecentre og botilbud. Apotekerne har i dag samarbejde med størstedelen af landets kommuner.

Samarbejde på tværs

Apotekerne sidder i en række formelle råd og nævn - eksempelvis:

  • Bestyrelsen for Dansk selskab for patientsikkerhed
  • Bivirkningsrådet
  • Nationalt råd for forsyningssikkerhed af lægemidler
  • Dansk netværk for tobaksforebyggelse
  • Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg vedr. rationel farmakoterapi
  • Bestyrelsen for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
  • Komiteen for Sundhedsoplysning
  • Netværk for forebyggelse af medicineringsfejl
  • Netværk mod forfalskede lægemidler