Apotekerne samarbejder i stigende omfang med forskellige aktører om at opnå bedre brug af medicin hos kronikere, borgere med stort medicinforbrug, og andre med særlige behov.

Apotekerne indgår ligeledes løbende i for skellige partnerskaber med eksempelvis patientforeninger om forebyggelse og sundhedsfremme.

Apoteket er ligeledes en oplagt samarbejdspartner for eksempelvis kommuner og patientforeninger. Her kan de blandt andet hjælpe med medicingennemgang, undervisning af plejepersonale og rygeafvænning til medicinkurser på plejecentre og botilbud. Apotekerne har i dag samarbejde med størstedelen af kommunerne.

Samarbejde på tværs

Apotekerne sidder i en række formelle råd og nævn - eksempelvis:

  • Bestyrelsen for Dansk selskab for patientsikkerhed
  • Bivirkningsrådet
  • Dansk netværk for tobaksforebyggelse
  • Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg vedr. rationel farmakoterapi
  • Bestyrelsen for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
  • Komiteen for Sundhedsoplysning
  • Netværk for forebyggelse af medicineringsfejl
  • Netværk mod forfalskede lægemidler