Muligheden for at få apoteket til at levere dosispakket medicin fra apoteket har eksisteret siden 2001 og er en velafprøvet dispenseringsform. Det er færdigpakket medicin til 14 dage for den enkelte borger. Medicinen leveres i en rulle bestående af dosisposer. På hver dosispose står borgerens navn, cpr.nr., hvilken medicin posen indeholder, samt hvornår indholdet skal tages.

I dag får omkring 45.000 borgere dosispakket deres medicin på apoteket, og potentialet skønnes at være næsten dobbelt så stort.

Øget sikkerhed
Dosispakket medicin er en langt mere nøjagtig og sikker måde at dispensere medicin på sammenlignet med manuel dosering, som den kommunale pleje normalt tager sig af. Maskinel dosispakning reducerer antallet af medicinfejl fra 18.000-40.000 fejl per million manuelle dispenseringer til kun 2 per million dosisposer.

Bedre compliance
Dosispakket medicin gør det nemmere at tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt af dagen. Det er en stor hjælp for den enkelte – og ikke mindst for de pårørende, der hjælper deres nære med medicin. Desuden slipper man for at have et større lager af medicin stående derhjemme med risiko for medicinspild.

Den bedre medicinefterlevelse har også en række afledte effekter såsom bedre helbred, øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet. Desuden ses færre indlæggelser som følge af, at risikoen for fejlmedicinering er reduceret.

Aflaster hjemmeplejen
Ved at overlade opgaven med at dosere medicin til apoteket, frigiver man plejepersonalets tid til kerneopgaven. Beregninger har vist, at der kan frigives op mod 900 sygeplejersker og andet sundhedspersonale i den kommunale hjemmepleje. Desuden mindsker det risikoen for arbejdsskader hos plejepersonalet, der kan få varige mén af at trykke tabletter ud af blisterpakningerne, når de skal dosispakke medicinen til ældre.

Som borger betaler man et mindre beløb for at få dosispakket sin medicin. Men hvis lægen eller apotekets behandlerfarmaceut vurderer, at du kan få tilskud til dosispakningen, gives der tilskud fra sygesikringen samt sygeforsikringen 'danmark'. Se i prisberegneren, hvor meget det vil koste dig.

Læs den borgervendte information Dosispakket medicin  
Læs information til professionelle dosispakket_medicin.pdf