Apoteket tilbyder medicinsamtale til borgere:

  • der inden for de sidste 6 måneder er kommet i behandling med ny medicin efter at have fået konstateret en kronisk sygdom
  • der i mindst 12 måneder har fået medicin for en kronisk sygdom og oplever udfordringer med at få taget sin medicin.

Medicinsamtale er en gratis samtale. 
Målet med medicinsamtalen er at give borgeren tryghed, viden og værktøjer, så borgeren kan følge den medicinske behandling, som lægen har anbefalet. På den måde kan borgeren få etableret gode vaner omkring medicinbrugen og få det bedste ud af lægemiddelbehandlingen.

Rammerne for medicinsamtalen

Typisk vil det være i dialogen med apoteket, at borgeren får anbefalet samtalen. Det er dog også muligt for lægen at henvise borgere til samtalen. 
Medicinsamtalen består af to samtaler, som samlet tager ca. 20 minutter.
Første del af medicinsamtalen foregår på apoteket i rolige og diskrete omgivelser, hvor borgeren kan tale uforstyrret med farmaceuten, eller som videosamtale, hvor borgeren og farmaceuten kan se hinanden. Anden del af samtalen foregår samme sted som første del, på apoteket eller som videosamtale, eller over telefonen omkring 3-4 uger efter første samtale. 

Emner under samtalen

Samtalen tager udgangspunkt i den enkelte borger.
Eksempler på emner under samtalen kan være:

  • Hvordan virker medicinen? 
  • Hvordan bruges medicinen? 
  • Medicinens bivirkninger 
  • Gode vaner omkring det at bruge medicin 
  • Bekymringer om brug af medicinen 
  • Tilskud til medicinen.

Medicinsamtalen skal sikre, at borgeren opnår en bedre accept, viden og forståelse for den medicinske behandling.
Tilbuddet gælder også forældre til børn, der har en kronisk sygdom.

Tag kontakt til Apotekerforeningen eller det lokale apotek, hvis du ønsker flere oplysninger om medicinsamtalen.