Receptkontrol

Apotekernes vigtigste opgave er at udlevere og sikre korrekt brug af medicin. Så hver gang et apotek modtager en recept, starter en fast procedure, hvor apotekets lægemiddelfaglige personale sikrer, at borgeren får den rigtige medicin. Og det er nødvendigt. For undersøgelser viser, at der er fejl i omkring halvdelen af ordinationerne i overgangene mellem sekundær og primærsektor. Apotekerne fanger årligt over 100.000 fejl og mangler i lægernes ordinationer.

Rådgivning

I Danmark er der omkring 1,7 millioner kronisk eller langvarigt syge, som har brug for livslang medicinsk behandling. 700.000 danskere bruger mere end 5 forskellige lægemidler.
Det kan skabe tvivl og usikkerhed hos borgere, når de bruger flere forskellige lægemidler på én gang. Medicinområdet er komplekst, og mange har svært ved at håndtere medicineringen. Apotekerne er sidste led i kæden i sundhedsvæsenet. Det er her, borgerne får udleveret deres medicin og modtager kompetent rådgivning om den. Apotekets faglige personale er sundhedsvæsenets lægemiddeleksperter. Og de anvender deres viden til at sikre, at borgere anvender deres medicin korrekt.

Apotekernes arbejde med kvalitet og utilsigtede hændelser

Apotekerne rapporterer både utilsigtede hændelser, der er opstået på apotekerne, men også hændelser, der er sket andre steder i sundhedsvæsenet til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Apotekerne bidrager her med viden, der kan danne grundlag for læring og forebygge, at der sker utilsigtede hændelser i patienternes medicineringsforløb.

Den Danske Kvalitetsmodel

Apotekerne har en lang tradition for at arbejde med kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling, som de seneste år er blevet styrket med implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel på landets apoteker. Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem, der er tilpasset sundhedsvæsenet. Gennem Den Danske Kvalitetsmodel stilles der høje krav til eksempelvis rådgivning, sortiment, diskretion, og leveringssikkerhed.