Receptkontrol

Apotekernes vigtigste opgave er at udlevere og sikre korrekt brug af medicin. Så hver gang et apotek modtager en recept, starter en fast procedure, hvor apotekets lægemiddelfaglige personale sikrer, at borgeren får den rigtige medicin. Og det er nødvendigt. For undersøgelser viser, at der er fejl i omkring halvdelen af ordinationerne i overgangene mellem sekundær og primærsektor. Apotekerne fanger årligt over 100.000 fejl og mangler i lægernes ordinationer.

Rådgivning

I Danmark er der omkring 1,7 millioner kronisk eller langvarigt syge, som har brug for livslang medicinsk behandling. 700.000 danskere bruger mere end 5 forskellige lægemidler.
Det kan skabe tvivl og usikkerhed hos borgere, når de bruger flere forskellige lægemidler på én gang. Medicinområdet er komplekst, og mange har svært ved at håndtere medicineringen. Apotekerne er sidste led i kæden i sundhedsvæsenet. Det er her, borgerne får udleveret deres medicin og modtager kompetent rådgivning om den. Apotekets faglige personale er sundhedsvæsenets lægemiddeleksperter. Og de anvender deres viden til at sikre, at borgere anvender deres medicin korrekt.

Tjek på inhalation
Næsten halvdelen af den inhalationsmedicin, der udleveres fra apoteket, bruges forkert. Apoteket tilbyder derfor at hjælpe borgere med astma og KOL til at få den rette inhalationsteknik. Dermed opnås den bedst mulige effekt med de færreste bivirkninger ved medicinen. Ydelsen er betalt af staten og er derfor gratis for borgerne. Læs mere om Tjek på inhalation

Nikotinstop
Mange apoteker tilbyder rygestop og nikotinstop - både i grupper og ved individuel rådgivning. Apotekerne kan også rådgive om brugen af nikotinafvænningsprodukter. Udover rygestop på apoteket tilbydes også et gratis elektronisk rygestopprogram på ekvit.dk i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

Apotekernes arbejde med kvalitet og utilsigtede hændelser

Apotekerne rapporterer både utilsigtede hændelser, der er opstået på apotekerne, men også hændelser, der er sket andre steder i sundhedsvæsenet til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Apotekerne bidrager her med viden, der kan danne grundlag for læring og forebygge, at der sker utilsigtede hændelser i patienternes medicineringsforløb.

Apotekerne har en lang tradition for at arbejde med kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling og har siden 2009 været en del af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem, der er tilpasset sundhedsvæsenet med krav til en række områder - herunder rådgivning, sortiment, diskretion og leveringssikkerhed. Modellen DDKM er blevet udfaset, men apotekerne forsætter det gode arbejde med kvalitetsudvikling med udgangspunkt i modellen, indtil en ny organisering er faldet på plads.