Apotekerne er med deres kompetencer indenfor sundhedsydelser og kvalitetskultur en oplagt samarbejdspartner. Apotekerne samarbejder eksempelvis i stigende omfang med kommuner om at sikre en bedre medicinhåndtering. Det kan være via medicingennemgang eller medicinkurser.

Alle apotekets sundhedsydelser har medicin, sundhed, forebyggelse og kvalitet som omdrejningspunkt. De kan målrettes specifikke behov eller krav i lokalområdet. Læs et udpluk af apotekets sundhedsydelser nedenfor.

Tag kontakt til Apotekerforeningen eller det lokale apotek, hvis du ønsker flere oplysninger.

Undervisning
Apoteket tilbyder undervisning indenfor kvalitetshåndtering og lægemiddelfaglige emner. Både patienter og personale, der hjælper med at holde styr på borgernes medicin, kan med fordel tilbydes undervisning, der kan målrettes en specifik målgruppe. Undervisning kan styrke de lægemiddelfaglige kompetencer indenfor lægemidler, hvilket gør det lettere at identificere lægemiddelrelaterede problemer og vurdere og reflektere over lægemiddelbehandlingen.
Læs mere om Undervisning af plejepersonale 

I et nyligt afsluttet projekt Styrket medicinhåndtering i kommunerne har 20 kommuner modtaget undervisning fra apotekerne i blandt andet sikker medicinhåndtering. Læs mere om projektet og hør hvad nogle af de deltagende kommuner siger om samarbejdet med det lokale apotek på denne side om Styrket medicinhåndtering. 

Kvalitetssikring af medicinhåndtering
Mange fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af lægemidler kan forebygges. Apoteket kan hjælpe med at forbedre procedurer og arbejdsgange omkring lægemiddelhåndteringen i hverdagen.
Læs mere om Kvalitetssikring af medicinhåndtering

Medicingennemgang på apoteket, på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud
Medicingennemgang er en gennemgang af den medicin, en borger tager. Det er et relevant tilbud til borgere, der bruger et større antal lægemidler, for det giver overblik og styr på medicinen. Ved medicingennemgang gennemgås borgerens medicin blandt andet med fokus på korrekt medicinanvendelse, compliance og bivirkninger. Det forgår ved, at en farmaceut fra apoteket kigger borgerens medicin igennem og tjekker al ordineret medicin. Bagefter vil borgeren - eller den medicinansvarlige - typisk have en samtale med farmaceuten om borgerens medicin. Mange apoteker tilbyder medicingennemgang på selve apoteket, men også på eksempelvis plejehjem, hjemmepleje og på botilbud.
Læs mere om Medicingennemgang