Apotekerne er med deres kompetencer indenfor sundhedsydelser og kvalitetskultur en oplagt samarbejdspartner. Apotekerne samarbejder eksempelvis i stigende omfang med kommuner om at sikre en bedre medicinhåndtering. Det kan være via medicingennemgang eller medicinkurser.

Alle apotekets sundhedsydelser har medicin, sundhed, forebyggelse og kvalitet som omdrejningspunkt. De kan målrettes specifikke behov eller krav i lokalområdet. Læs et udpluk af apotekets sundhedsydelser nedenfor.

Tag kontakt til Apotekerforeningen eller det lokale apotek, hvis du ønsker flere oplysninger.

Medicingennemgang på apoteket, på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud
Medicingennemgang er en gennemgang af den medicin, en borger tager. Det er et relevant tilbud til borgere, der bruger et større antal lægemidler, for det giver overblik og styr på medicinen. Ved medicingennemgang gennemgås borgerens medicin blandt andet med fokus på korrekt medicinanvendelse, compliance og bivirkninger. Det forgår ved, at en farmaceut fra apoteket kigger borgerens medicin igennem og tjekker al ordineret medicin. Bagefter vil borgeren - eller den medicinansvarlige - typisk have en samtale med farmaceuten om borgerens medicin. Mange apoteker tilbyder medicingennemgang på selve apoteket, men også på eksempelvis plejehjem, hjemmepleje og på botilbud.
Læs mere om Medicingennemgang

Undervisning
Apoteket tilbyder undervisning indenfor kvalitetshåndtering og lægemiddelfaglige emner. Både patienter og personale, der hjælper med at holde styr på borgernes medicin, kan med fordel tilbydes undervisning, der kan målrettes en specifik målgruppe. Undervisning kan styrke de lægemiddelfaglige kompetencer indenfor lægemidler, hvilket gør det lettere at identificere lægemiddelrelaterede problemer og vurdere og reflektere over lægemiddelbehandlingen.
Læs mere om Undervisning af plejepersonale 

Kvalitetssikring af medicinhåndtering
Mange fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af lægemidler kan forebygges. Apoteket kan hjælpe med at forbedre procedurer og arbejdsgange omkring lægemiddelhåndteringen i hverdagen.
Læs mere om Kvalitetssikring af medicinhåndtering

Tjek på inhalation
Næsten halvdelen af den inhalationsmedicin, der udleveres fra apoteket, bruges forkert. Apoteket tilbyder derfor at hjælpe borgere med astma og KOL til at få den rette inhalationsteknik. Dermed opnås den bedst mulige effekt med de færreste bivirkninger ved medicinen. Ydelsen er betalt af staten og er derfor gratis for borgerne.
Læs mere om Tjek på inhalation

Dosispakket medicin 
På apoteket kan man få dosispakket medicin, også kaldet dosisdispensering. Det er medicin pakket til den enkelte medicinbruger i de portioner, vedkommende skal tage i løbet af dagen. Dosispakning foregår maskinelt på apoteket, og det giver en rationel, sikker og økonomisk pakning.
Læs mere om dosispakket medicin  

Rygestop
Apoteket kan hjælpe med rygestop. Mange apoteker tilbyder rygestop både i grupper og ved individuel rådgivning. På kurserne tager apotekets rygestoprådgivere emner som fysisk og psykisk afhængighed, abstinenser og rygestop uden vægtproblemer op. 

Udover rygestop på apoteket tilbydes også et gratis elektronisk rygestopprogram på ekvit.dk i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

Ryd op i dit medicinskab
Medicin, der er alt for gammel, eller som ikke bruges længere, kan føre til uhensigtsmæssig brug og forveksling. Apoteket kan hjælpe med at få et overblik over medicinen og rådgive om, hvordan den bruges, opbevares og hvordan medicinskabet holdes opdateret.