Opgaver på apoteket

Farmaceuterne og farmakonomerne har flere vigtige opgaver. De ekspederer og kontrollere recepter og rådgiver om korrekt brug af lægemidler. Det skal sikre borgeren den bedst mulige behandling.

Personalet bruger også tid på en række sundhedsydelser. Det kan eksempelvis være medicingennemgang, tjek af inhalationsteknik og undervisning på plejehjem og bosteder.