Hvem kan blive apoteker

Apotekerne ejes og drives af farmaceuter, som ud fra faglige kvalifikationer har fået en bevilling af Sundhedsstyrelsen. I 2009 blev det slået fast af EU-domstolen, at farmaceutejerskabet er den mest effektive måde at sikre kvalitet i håndtering af borgernes medicin.

Hvordan er det i andre lande?

12 andre EU-lande har også krav om, at ejeren skal være farmaceut. EU-domstolen har med to domme i maj 2009 slået fast, at krav om, at kun farmaceuter kan eje og drive apoteker er velbegrundet ud fra hensyn til kvaliteten og sikkerheden af medicindistributionen.

Hvordan bliver man apoteker?

Der er mange veje til at blive apoteker. Nogle apotekere kommer fra apoteksverdenen, hvor de eksempelvis har været souschefer og er efteruddannede i ledelse og kvalitetssikring. Andre har en karriere som ledere i medicinalindustrien bag sig.