De foreslåede ændringer kan sætte skarp konkurrence i producentleddet over styr. Grossistavancen ligger ifølge rapporten på et europæisk gennemsnit. 2/3 af al medicin på de danske apoteker er kopimedicin, og Danmark har allerede Europas laveste priser på kopimedicin. 1/3 er patentbeskyttet medicin, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forslag vil ikke reducere priserne på patentbeskyttet medicin. Derimod risikerer forslaget at sætte de lave priser på kopimedicin over styr. Hvis Danmark skulle købe vores kopimedicin til svenske eller norske priser ville det koste en milliard kroner mere end i dag.

Der er ingen it-tekniske barrierer for at nye grossister kan få adgang til apotekernes it-systemer. Det er fuldt ud muligt for nye engrosleverandører at få adgang til apotekernes it-systemer på lige fod med de nuværende engrosforhandlere. Det kræver blot, at nye leverandører enten køber licens til den eksisterende PharmaLink-standard eller sammen med apotekernes systemleverandører udvikler nye filformater.

Maksimalpriser kan gøre det dyrere at blive syg i tyndtbefolkede områder end i de store byer. Og uigennemsigtige rabatter vil skade apotekernes uvildighed.

I dag sikrer forbuddet mod uigennemsigtige rabatter til apotekerne og den øvrige regulering af apotekerne, at apotekerne ikke tjener mere på at sælge et dyrere lægemiddel end det billigste for kunden. Det sikrer apotekernes uvildighed i rådgivningen og udleveringen af medicin.

Rabatforbuddet sikrer også en prisgennemsigtighed som sammen med apotekernes udleveringsregler giver Europas skarpeste priskonkurrence, når leverandører hver 14. dag i en prislicitation kæmper om at være billigst, fordi man derved er sikker på at vinde stort set hele det danske marked i 14 dage.

Maksimalpriser og uigennemsigtige rabatter kan både sætte apotekernes uvildighed over styr og det kan ødelægge Europas skarpeste priskonkurrence på kopimedicin og dermed give højere priser. Hvis en grossist frit kan fastsætte en rabat til apoteket, så kan han via rabatten underbyde vinderen af prislicitationen. Medmindre man forbyder apoteket at udlevere den billigste pakning til kunden (efter rabat) vil det svække konkurrencen om at tilbyde de laveste priser i den gennemsigtige prislicitation og i stedet skærpe konkurrencen om at yde rabatter, der ikke nødvendigvis kommer kunden til gode. 

Der er ikke noget andet land i Europa, der har formået at opnå samme skarpe priskonkurrence og samme lave priser på kopimedicin som vi har i Danmark

Der er reelt ikke nogen sammenhæng og proportionalitet mellem rapportens formål om at styrke konkurrencen blandt medicingrossister og så Konkurrencestyrelsens gentagelse af tidligere forslag om en liberalisering af apotekerne.

Et bredt flertal i Folketinget afviste i 2015 netop forslagene om en liberalisering af apotekerne for i stedet at vedtage en modernisering, der fastholder apotekerne som en integreret og uvildig del af sundhedssektoren og ikke som en del af detailhandlen. Den deregulering har givet markant øget tilgængelighed og konkurrence. Der er på kun godt et år kommet 31 procent flere apoteker, og halvdelen ligger tættere på konkurrenten end på eget apotek.

Læs Apotekerforeningens høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs Apotekerforeningens kommentarer til forslagene i rapporten: Konkurrence om distribution af medicin 

Læs Konkurrencerådet rammer forbi

Læs analysen: Danmark har Europas billigste kopimedicin