Apotekerne har en udligningsordning, der skal sikre, at også borgere i de mere tyndt befolkede dele af landet har let adgang til apotek. I praksis betyder det, at apoteker, der har en større omsætning end den såkaldte beløbsgrænse, betaler 3,6 procent af den del af omsætningen, der ligger over beløbsgrænsen.

Det kommer de mindre apoteker i landområderne til gavn. Et apotek kan få tilskud, hvis omsætningen er under beløbsgrænsen, og det ligger mere end fem kilometer fra et andet apotek. Tilskuddet er på 3,9 procent af det beløb, der ligger under beløbsgrænsen.

Betalinger til og fra udligningsordningen beregnes ud fra apotekets omsætning og ikke ud fra overskuddet. Ordningen sikrer altså ikke apotekerne et bestemt overskud, og dermed fjerner  udligningsordningen ikke apotekerens tilskyndelse til at optimere apotekets drift. Et lille apotek, der modtager tilskud, har derfor samme interesse i at spare omkostninger eller opsøge ny omsætning som et stort apotek, der betaler afgift. 

Udligning sikrer medicin i yderområderne

Tilskuddet er rettet mod de mindre apoteker i landområderne. Kun de apoteker, der ligger mere end fem kilometer fra et andet apotek, kan få tilskud. Et lille apotek, der ligger mindre end fem kilometer fra et andet apotek, kan altså ikke få tilskud. De betaler dog afgift, hvis deres afgiftspligtige omsætning er over gennemsnittet.

Uden udligningstilskud ville det ikke være rentabelt at drive en stor del af de små apoteker, som servicerer borgerne i de mindre byer og på landet.