Grundelementer

Et design består af nogle hovedkomponenter, som ofte benævnes grundelementer.

Apotekets designprogram har følgende grundelementer: logo, en specialtegnet skrifttype, udvalgte farver, megagrafik og et labelelement. Grundelementer som logo og skrifttype gør det muligt at udarbejde konkret design. Det er Danmarks Apotekerforening, der ejer retten til at anvende designet.

Det er hævet over enhver tvivl, at logoet er en vigtig markør for apoteket. Med designprogrammets skrifttype, som fx er vist i overskriften i dette afsnit. Skrifttypen er designet specielt til apoteket.

I denne manual er der givet forslag til, hvordan designprogrammet praktisk kan tages i anvendelse. De viste eksempler er udarbejdet ud fra ønsket om at kunne sende et samlet, fælles signal fra apotekerne.  

For at fastholde en vis konsistens er der imidlertid nogle grundlæggende regler, der skal overholdes:

 • Reglerne for brug af logo er faste og kan ikke afviges (se logoafsnit)
 • Apotekets fire farver hvid,  sort, lys grøn og varm rød bruges som udgangspunkt (se farveafsnit)
 • Pharma kan anvendes som skrift (se typografiafsnit)

Brochurer 

Alle rettigheder til brochurer herunder billeder og grafisk udtryk og stil tilhører Danmarks Apotekerforening. Apotekerforeningen har ansvaret for brochurerne og er dermed garant for, at indholdet er korrekt.

Der må derfor hverken kopieres eller efterlignes i de brochurer eller foldere, som det enkelte apotek eller andre ønsker at udarbejde og trykke, da Apotekerforeningen ikke kan garantere for brochurer, som ikke er den del af Apotekerforeningens portefølje. Ved tvivlstilfælde kan man kontakte Team Marketing.

Retningslinjer

Apotekerforeningen ejer retten til brug af alle elementer i den visuelle identitet. Se retningslinjer for brug af identiteten.

Logo

Danmarks Apotekerforenings logo består af ordet “apotek“ i en ramme med runde hjørner. Bogstaverne står sort på hvid baggrund og med en sort ramme.

Bogstaverne i ordet apotek er specialtegnet ud fra Pharma-skriften. Bogstavet a i logoet er fx anderledes end bogstavet a i Pharma-skriften. Derfor omtales dette a til tider som ”det unikke a”.

”Apotek”-logoet bruges som primær afsender, med mindre der er tale om co-branding med andre virksomheder.

Andre brandnavne som fx “Løve Apotek” må gerne skrives i Pharma-typografien, så længe det skrives som løbende tekst. Navne må ikke gøres til et logo, hvori Pharmaskriften indgår.

Designmanual - Logo vejledning

På materiale, hvor der optræder anden information, fx på brevpapir, postkort eller brochurer, placeres logoet generelt i øverste højre hjørne. Hvor materialet kræver det, fx af posthensyn eller design på hjemmeside, er logoet placeret til venstre.

GRUNDREGLER FOR BRUG AF LOGO

 • Logoets proportioner og farver må ikke på nogen måde ændres eller justeres
 • Logoet er i udgangspunktet sort på hvid, men findes også i en negativ version med hvid på sort særligt til brug i skiltning.
 • Logoet må ikke beskæres og rammen må ikke fjernes
 • Logoets ramme må ikke anvendes til andet, end der er vist og angivet i Danmarks Apotekerforenings designmanual
 • Logoet er altid placeret horisontalt
 • Logoet skal altid placeres med en rimelig respektafstand i forhold til kanten af formatet og omgivende elementer, som tekst, foto, illustrationer o.a.
 • Den absolutte minimum respektafstand er 1/2 logohøjde defineret i forhold til størrelsen på det anvendte logo. For standard tryksagsformater anbefales en minimum respektafstand på en hel logohøjde.
 • Der må ikke tilføjes noget inden i rammen, hverken tekst, grafik, foto eller lign.
 • For regler for brug af logo på facader og i skiltning, se skiltehåndbogen

Designmanual - Logo grundregler

Download apotekets Logo: Download apotekslogo

Typografi

Som en del af Danmarks Apotekerforenings brandidentitet har apotekerne fået udviklet en særlig skrifttype, der er døbt Pharma. Pharma-skriften er inspireret af tidligere tiders apotekerkrukker og af 1930'ernes Bauhaus-tradition. Skriften signalerer, at der er tale om kommunikation fra apoteket.

Pharma bruges som den primære typografi. Pharma-typografien må ikke justeres eller ændres uden tilladelse.

I tilfælde, hvor der er begrænset plads og behov for meget tekst, fx i pjecer, brochurer og på websites, er der udarbejdet en særlig variant af pharma-skriften. Pharma Body er udviklet for at øge læsbarheden i tekstintensive sammenhænge.

Til særligt teksttungt trykt materiale kan skriften New Century Schoolbook anvendes. Inden New Century Schoolbook benyttes bør det imidlertid først afprøves, om Pharma Body kan opfylde behovet for fx. læsbarhed.

Til digital kommunikation kan Open Sans skriften også bruges som alternativ skrifttype.

Danmarks Apotekerforening anbefaler generelt, at Pharma-skriften anvendes i alle de tilfælde, hvor det er praktisk muligt.

GRUNDREGLER FOR BRUG AF TYPOGRAFI

Pharma-skriften bruges som primær typografi og findes i fem udgaver:

 • Pharma Regular bruges til brødtekst i layoutet materiale, herunder pdf og alt trykt materiale. Pharma bruges ikke i Word eller PowerPoint
 • Pharma Bold er beregnet til fx overskrifter eller tekst-fremhævelser
 • Pharma Italic er kursivudgaven af Pharma, der også kan bruges til at fremhæve eller understrege korte tekster
 • Pharma Black anvendes hovedsagelig i layoutet materiale til fx titler og store overskrifter
 • Pharma Body bruges til brødtekst i teksttunge sammenhænge
 • For regler for brug af Pharma-skriften på facader og i skiltning, se skiltehåndbogen

Alternative, sekundære skrifttyper:

 • New Century Schoolbook i alle udgaver og vægte
 • Open sans i alle udgaver og vægte
 • Andre sekundære skrifttyper kan i særlige tilfælde tillades

Det unikke a

Der er designet et unikt a til apotekslogoet, som er anderledes fra a’et i Pharmaskriften. Reglerne for brug af det unikke a er som følger:

 • Det unikke a må bruges i ”apotek”-logoet og i megagrafik (fx i ”apo” eller ”apotek”)
 • Det må desuden bruges i visse ikoniske tilfælde som særligt godkendes af Danmarks Apotekerforening (fx som ikon på "apoteket" appen)

Download skrifttyperne:

Pharma findes til både PC (TrueType) og til Mac (PostScript).

Farver

Primære farver

Apotekets grundfarver er hvid, sort, lys grøn og varm rød. CMYK-, RGB- og HEX-farvekoderne er angivet i nedenfor. Som medlem af det frivillige identitetsprogram bruges disse fire farver som udgangspunkt.

Designmanual - Farvekoder

Sekundære farver

Den sekundære farvepalette er udviklet med udgangspunkt i primærfarverne. Det sikrer, at der holdes et stramt og troværdigt udtryk med begrænset antal farver samtidig med, at der gives plads til dynamik. Farverne kan tones, hvor det giver mening inden for rammerne af de tre primære farver.

Grundregler for brug af farver (tekst og grafik)

 • Hvid bruges gennemgående som baggrund på alt materiale.
 • Sort er i udgangspunktet al skriftens farve og den næst vigtigste i apotekets farvehierarki.
 • Lys grøn er hentet fra glasset, som bruges i apotekets facader. Den lysegrønne er velegnet som farve på flader, fx til tekstbokse i brochurer, til grafiske flader på en hjemmeside og lign. Den lyse grønne egner sig ikke til tekst.
 • Varm rød er nederst i farvehierarkiet og skal bruges behersket. Den røde kan bruges som accentfarve, når man fx skal fremhæve en overskrift eller tydeliggøre en hjemmesideadresse, et link eller lign.
 • De sekundære farver kan bruges til infografikker, kampagner, på digitale medier og andre sammenhænge, hvor der er behov for en større farvepalette. 

Guidelines for brug af farver på facader og i skiltning, se skiltehåndbogen.

De sekundære farver:

Designmanual - Sekundære farver