Debatindlæg

Debatindlæg

Danmarks Apotekerforening skriver jævnligt indlæg til aviserne om apotekssektorens udvikling og fremtid. Læs dem her:

Medicinmangel truer patientsikkerheden

Manglen på medicin skaber store problemer og flere og flere lægemidler er i restordre. Det er oplagt at gøre informationen synlig for lægen i ordinationsøjeblikket, så lægen ikke udskriver en recept på noget, der ikke kan skaffes, skriver Anne Christina Kjerulff, Bolette Friederichsen og Jesper Gulev Larsen i en kronik i Altinget bragt den 15. september 2023.

Læs debatindlægget 

Apotekerne skal styrke det nære sundhedsvæsen

Nu bliver apotekerne tænkt yderligere ind i løsningerne på de store udfordringer, som den pressede sundhedssektor står over for. Det skriver apotekernes formand i et indlæg i Sundhedsmonitor 4. august 2023.
Læs debatindlægget  

Dosispakket medicin: Kom nu i gang

Der er alle gode grunde til at indføre dosispakket medicin som førstevalg - ligesom man har gjort i Københavns Kommune. "Så kom nu i gang", opfordrer Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune (SF), og Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg bragt i Berlingske 5. juli 2023.
Læs debatindlægget 

Dosispakket medicin kan frigive op mod 900 stillinger i plejesektoren - men besværlige regler spænder ben

Ved at bruge sundhedsteknologien og lade apotekerne klare dosispakning af medicin til borgerne kan kommunerne frigive op mod 900 sygeplejersker og SOSU-assistenter til kerneopgaven med pleje og omsorg. Ny analyse peger på de barrierer, vi skal have gjort op med for at udbrede tilbuddet, skriver Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg bragt i Sundhedsmonitor 23. februar 2023.
Læs debatindlægget 

Vi kan frigive ressourcer i sundhedssektoren, hvis vi har modet til at se på tværs af faggrupper

Sundhedssektorens problemer skal løses strukturelt, skriver Jesper Gulev Larsen i debatindlæg bragt i Altinget Sundhed 6. februar 20223.  
Læs debatindlægget 

Kommunerne mangler hjælp på medicinområdet. Lad os være en del af løsningen

Ny undersøgelse viser, at kommunerne har behov for at få tilført kompetencer på medicinområdet. Læs kronikken fra Jesper Gulev Larsen, Danmarks Apotekerforening, og Ann-Mari Grønbæk, Farmakonomforeningen. Den er bragt i Altinget  21. december 2022. 
Læs debatindlægget

Fem forslag fra apotekerne til en kommende regering

Apotekerne har en række forslag til den kommende regering om, hvordan man gør flere borgere medicinsikre og letter presset andre steder i sundhedsvæsenet. Læs debatindlæg fra Jesper Gulev Larsen - bragt i Sundhedsmonitor 1. december 2022.
Læs debatindlægget

Kom medicinsikkerhed i kronikerpakker

Pakkeforløb for kroniske patienter skal indeholde tilbud, der sikrer, at man får den rigtige medicin i den rigtige mængde, og at medicinen håndteres korrekt, lyder kommentaren fra Jesper Gulev Larsen. Bragt i Sundhedsmonitor 7. oktober 2022.
Læs debatindlægget

Apoteker og læger må gå sammen om at hjælpe polyfarmacipatienter

Medicingennemgang og seponering kan være med til at sikre, at multisyge med stort medicinforbrug ikke får overflødig medicin, som de måske bliver mere syge af. Lægen skal tage beslutning om at fjerne medicin, men det kan med fordel ske i samarbejde med apoteket, skriver Jesper Gulev Larsen i et debatindlæg i Sundhedsmonitor 22. juni 2022.
Læs debatindlægget

Nej, medicinresterne skal ikke i skraldespanden

Bragt i flere medier maj/juni 2022. Fælles debatindlæg fra Alliancen stop Medicinspild skal minde danskerne om, at medicinrester skal afleveres på apoteket - ikke smides i skraldespanden.
Læs debatindlægget

Apotekerformand: Opgaver skal løses dér, hvor det giver mening og passer ind i borgernes dagligdag

Opgaver i sundhedsvæsenet skal løses, hvor det giver mest mening i forhold til kompetencer, kapacitet og borgernes behov. Derfor giver det god mening, at apotekernes behandlerfarmaceuter skal kunne opstarte behandling mod klamydia og børneorm.
Læs debatindlægget

Kurser i medicinhåndtering bør bredes ud til alle landets kommuner

Da de færreste pårørende er uddannet i medicinhåndtering, tilbyder apotekerne et undervisningsforløb til pårørende, der skal gøre dem mere trygge ved opgaven. Alternativt kan medicinen blive dosispakket
Læs debatindlægget

Mens vi stikker, tester og venter, skal vi huske at bruge de tilbud, der allerede findes

Imens covid-19 skubber udviklingsplanerne for sundhedsvæsenet, må vi huske at bruge nogle af alle de gode muligheder, der allerede findes.
Læs debatindlægget

Konkurrencen i apotekssektoren har virket

I 2015 besluttede et bredt flertal i Folketinget at modernisere apotekssektoren. Den stramme statslige styring af, hvor mange apoteker der skal være, og hvor de skal ligge, blev afløst af en friere ret for apotekerne til at etablere nye apoteker, hvor de vil.
Læs debatindlægget

Der er flere tiltag i gang mod restordreproblemet

Restordreproblemet er en kompleks problemstilling, der ikke har en simpel løsning. I stedet må vi glæde os over de mange tiltag, der bliver gjort fra forskellig side, der hver især adresserer en del af problemet.
Læs debatindlægget

Tænk medicin ind i sundhedsklynger og nærhospitaler

Nærhed til sundhed skal være et bærende princip i udviklingen af sundhedsvæsenet. Både fordi det skal være trygt at være borger i hele landet, og fordi det er helt nødvendigt.
Læs debatindlægget

Ulighed bør spille en central rolle i regeringens kommende sundhedsaftale

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed opfordrer regeringen til at sætte den sociale ulighed i sundhed højt på dagsordenen i arbejdet med den kommende sundhedsaftale. For det koster både menneskeliv og livskvalitet, at uligheden vokser.
Læs debatindlægget

Kronikertask-force skal sætte fokus på overmedicinering

Nu er det kronikernes tur. Det er udgangspunktet for den taskforce, regeringen nedsatte i foråret, og det er præmissen for den aktuelle debat om sundhedsvæsenets udvikling. 
Læs debatindlægget

Digitale sundhedstilbud kan ikke erstatte den lokale læge og det lokale apotek

Digitaliseringen inden for sundhedssektoren er et godt supplement til fysiske besøg hos lægen og på apoteket. Men det er ikke alle problemer, der kan løses digitalt.
Læs debatindlægget

En reform, der er lykkedes

Apotekerloven fra 2015 er en af de politiske reformer, der er blevet ført ud i livet ti alles tilfredshed. Men derfor skal apotekerne ikke hvile på laurbærrene
Læs debatindlægget

Medicinudgifterne falder igen

Et historisk lavt prisniveau på medicin betyder, at også regionernes medicinudgifter falder i 2021.
Læs debatindlægget

Det offentlige sundhedssystem må ikke lukke sig om sig selv i sundhedsklyngerne

Apotekere er vigtige spillere i det nære sundhedsvæsen, hvor deres viden om medicinsikkerhed, rådgivning og digitale arbejde er afgørende for syge borgere og deres pårørende. Derfor skal apotekerne også tænkes ind i sundhedsklyngerne.
Læs debatindlægget

Let adgangen til medicinsamtaler

Det skaber ulighed i sundhed, at farmakonomerne på landets apoteker ikke må gennemføre medicinsamtaler, der skal hjælpe borgerne med at tage medicinen rigtigt. Det er især et problem i landområderne, hvor der bor mange medicinbrugende ældre, skriver Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen og Landdistrikternes Fællesråd.
Læs debatindlægget

Ryd op i ældres medicinforbrug

Mange ældre mennesker får meget medicin - ofte for meget. Det øger risikoen for fejl og går ud over livskvaliteten. Apotekerforeningen og Ældre Sagen opfordrer derfor til, at man går plejehjemsbeboeres medicin igennem og får ryddet ud i overflødige præparater. 
Læs debatindlægget

Danmark har de laveste medicinpriser i 20 år

Siden år 2000 er lægemiddelpriserne faldet med over 50 procent og er nu på et historisk lavt niveau. Det skyldes et effektivt system med 14-dages licitationer og skarp priskonkurrence, som vi på apotekerne understøtter ved at tilbyde borgerne det billigste.
Læs debatindlægget

Apotekerne gør alt for at hjælpe patienterne

Apotekerne går hver dag på arbejde med det ene formål at hjælpe patienterne med at få den rette medicin. Så formanden kan ikke genkende det billede, som en overlæge fra Palliativ Afdeling på Hvidovre Hospital tegner af sektoren.
Læs debatindlægget

Influenzavaccination: Det har vi lært, når vaccinen mod COVID-19 kommer

Interessen var enorm, da apoteker, læger og andre aktører den 1. oktober i år åbnede for vaccination mod influenza. Danskerne, og især dem i risikogruppen, havde virkeligt taget myndighedernes anbefaling til sig om at undgå influenza midt i en coronatid.
Læs debatindlægget

Bedre medicinsikkerhed vil forhindre flere tusinde dødsfald

Debatindlæg bragt i Sundhedsmonitor 2. september 2020: De seneste mange år har vi igen og igen talt om, at presset på sundhedsvæsenet vil stige. Den nuværende pandemi har sat turbo på udviklingen. Derfor er det nu mere end nogensinde før afgørende, at vi gør hvad vi kan for at lette presset på sundhedsvæsenet. Det kan vi blandt andet gøre ved at styrke fokus på sikker medicin.
Læs debatindlægget

Reglerne om medicintilskud skal have et servicetjek 

Debatindlæg bragt i JP 11. august 2020: Anne Kahns, Formand for Danmarks Apotekerforening, og Jørgen Andersen, formand for Diabetesforeningen, lægger op til dagens konference om Ulighed i Sundhed.
Læs debatindlægget

Borgerne bør skærmes bedre mod svingende medicinpriser

Debatindlæg bragt i Fyens Stiftstidende 22. juli 2020: Apotekerforeningens formand har en række forslag til, hvordan borgerne kan undgå store udsving i egenbetaling af medicin
Læs debatindlægget

Sådan kan vi hjælpe ved prishop og medicinmangel

Debatindlæg bragt i Altinget 17. juni 2020: Selvom udviklingen af medicinpriser og leveringsproblemer er ude af apotekernes hænder, kan de gøre en del for at afbøde de problemer, det giver patienterne
Læs debatindlægget

Husk medicinsikkerheden i den kommende sundhedsreform

Debatindlæg bragt i JP 7. marts 2020: Tre forslag til, hvor apotekerne kan bidrage til at øge medicinsikkerheden.
Læs debatindlægget

Skal der være længere til apoteket i landdistrikterne?

Debatindlæg bragt i JP 24. januar 2020: Der er åbnet 183 nye apoteker, men den økonomiske ramme er uændret, og bemandingen er slet ikke fulgt med.
Læs debatindlægget

Alle skal kunne betale for deres medicin

Debatindlæg bragt i JP 1. december 2019: Apotekerforeningen foreslår en ordning, hvor alle med et stort medicinforbrug kan få udjævnet medicinudgiften hen over året, så de blot skal betale et fast beløb hver måned.
Læs debatindlægget

Ryd op i de ældres medicin­skabe med ny national handleplan

For at hjælpe de mange ældre medicinske patienter skal der udarbejdes en ny national handlingsplan for patienterne, skriver Apotekerforeningens formand Anne Kahns i Altinget.
Læs debatindlægget

Husk at tænke apotekerne ind i sundhedssamarbejdet

Debatindlæg i JP den 22. august: Apotekerforeningens formand Anne Kahns minder Ældresagen, Lægeforeningen m.fl. om, at apotekerne er en vigtig samarbejdspartner, når det handler om at sikre trygheden for de ældre medicinske patienter.
Læs debatindlægget

Lad apoteket overtage en del af recepten

Apotekerforeningen er helt enig i, at det er en god idé at ændre arbejdsfordelingen omkring recepter og lade apotekerne administrere lægens ordination. Det er foreslået af Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddel- og medicoudvalg i Dagens Pharma 20. august 2019.
Læs debatindlægget

Giv apotekerne mere ansvar for forebyggelse af kroniske sygdomme

Altinget 12. August 2019: Mange nye kronikere skaber behov for nytænkning i sundhedssektoren. Giv os mere ansvar for forebyggelse, opsporing og behandling af kroniske sygdomme, opfordrer apotekerne.
Læs debatindlægget

Brug apotekerne i kampen mod røg

Berlingske 16. juli 2019: Hver dag begynder 40 børn under 18 år at ryge, 22 pct. af de 16-25-årige ryger dagligt eller ugentligt, og 16 pct. af de voksne ryger hver dag. Det er alt for mange.
Læs debatindlægget

Glem ikke medicinsikkerheden ude lokalt

Jyllands-Posten 15. juli 2019: Et nyt studie viser, at farmakonomerne opdager fejl eller problemer med medicin hos 16 procent af borgerne, og at 15 procent bliver sparet for et lægebesøg.
Læs debatindlægget

Apotekerforeningen: Sådan kan vi spare milliarder på utilsigtede hændelser

Debatindlæg, bragt i Altinget 2. maj 2019: Flere milliarder kroner bliver brugt på behandling af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet. Man kan forebygge medicinfejl ved at lade apotekspersonalet spille en større rolle i medicinhåndtering, mener Danmarks Apotekerforening.
Læs debatindlægget

Apotekerforeningen: Tænk os ind i løsningen af sundhedsudfordringer

Debatindlæg bragt i Altinget 09/04: Politikernes hovedbrud over, hvordan borgerne får lige adgang til sundhed, er forståelig. Apotekerne er en del af løsningen, mener Danmarks Apotekerforening.
Læs debatindlægget

Prislofter og referencepriser må ikke underminere de lave medicinpriser i Danmark

Altinget, 20. december 2018: Vi har Europas laveste priser på lægemidler. Dét må ikke blive sat over styr ved at indføre nye regler for at lægge låg på danske medicinpriser.
Læs debatindlægget

Medicintilskudssystemet skaber ulighed i sundhed

Altinget, 12. december 2018: Hvert år rammer medicintilskudssystemet økonomisk udfordrede danskere som en hammer, fordi de pludselig selv skal betale for medicin, som de dagen før kunne regne med offentligt tilskud til.
Læs debatindlægget

Sundhedsreform skal være for hele landet

Jyllands-Posten 26. november 2018. Fælles indlæg med Landdistrikternes Fællesråd: Den kommende sundhedsreform bør gavne alle - også de, der bor langt fra sygehuset.
Læs debatindlægget

Farmaceuter bør kunne genordinere medicin

Jyllands-Posten 30. september 2018: Skotterne har gjort, hvad den danske regering ønsker at gøre - de har skabt langt større sammenhæng i sundhedssektoren. Midlet har været en sundhedsreform, der bl.a. har medført en imponerende integration mellem sygehusene og resten af sundhedsvæsenet.
Læs debatindlægget

Brug alle kompetencer – lad sundhedstrekanten vokse 

Altinget 13. september 2018. Nytænkning af sundhedstrekanten til en sundhedscirkel med borgeren i centrum er en forudsætning for mere sammenhængende tilbud for borgerne. Flere skal på banen for at aflaste pressede læger og kommuner. 
Læs debatindlægget

Apotekerne kan bidrage til forebyggelse af medicinfejl

Altinget, 25. maj 2018. Apotekerne rummer unikke ressourcer og kan i et samarbejde med resten af sundhedssektoren løfte et større ansvar for forebyggelse af medicinfejl.
Læs debatindlægget

Nej tak til højere medicinpriser

Børsen, 7. maj 2018. Danmark skal bevare sin førsteplads, når det kommer til den billigste kopimedicin i Europa. Medicin skal være en løsning, ikke en belastning. 
Læs debatindlægget

For mange kommer til skade med medicin

Fyens Stiftstidende, 6. maj 2018. Medicinfejl i Danmark koster 10 menneskeliv hver dag. Apotekerne kan bidrage i forebyggelsen af medicinfejl, blandt andet via samarbejde med kommunerne. 
Læs debatindlægget

Medicin skal altid bruges med omtanke – også den, man let kan købe i håndkøb

Jyllands-Posten 28. april 2018. Flere end halvdelen af dem, der har brugt en næsespray, har brugt den mere end det anbefalede.
Læs debatindlægget

Stop med at sælge hovedpinepiller til 14-årige

Dagbladet Holstebro, 11. april 2018.  En stikprøve foretaget i Holstebro viser, at 14-årige uden problemer kan købe håndkøbsmedicin i detailhandlen. Det er dybt problematisk og sætter medicinsikkerheden i fare. 
Læs debatindlægget

Genudlevering gavner borgerne og sundhedsvæsenet

10. januar 2018. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby foreslår, at apotekerne skal kunne udlevere receptmedicin til borgere, som ikke har en gyldig recept på fx diabetesmedicin.
Læs debatindlægget

Myndigheder og producenter skal have styr på kliniske data

Dagens Medicin. 7. december 2017. På apotekerne gør vi alt, vi kan for at vejlede vores kunder, så de kommer hjem med den rette pakning.
Læs debatindlægget

Vi har Europas laveste priser på kopimedicin

Jyllands-Posten, 17. november 2017. Danskerne betaler for meget for deres medicin, skriver Jyllands-Posten den 14/11.
Læs debatindlægget

Fælles indsats kan reducere medicinfejl

Altinget, 28. september 2017. Vi skal handle på vores viden om, hvordan medicinfejl sker, hvis de skal undgås.
Læs debatindlægget

Tag imod ministeren med åbne arme

Altinget, 27. september 2017. Behandling af syge mennesker i Danmark skal baseres på viden og fakta, ikke på gætterier, fornemmelser og fortællinger.
Læs debatindlægget

Medicinsalg handler om borgernes sundhed

Medwatch, 26. september 2017. Indlæg fra Anne Kahns, mod indførelsen af selvvalg fra årsskiftet.
Læs debatindlægget

Apotekerne kan hjælpe kommunerne med at styrke patientsikkerheden

Kristeligt Dagblad, 19. september 2017. Indlæg fra Anne Kahns, som reaktion på argumenter fra 5 kommunale sundheds- og ældrechefer.
Læs debatindlægget

Behandling uden for sygehusene kræver viden

Jyllands-Posten, 15. august 2017. Indlæg fra Anne Kahns, som reaktion på sundhedsminister Ellen Trane Nørbys udmelding i weekenden om, at flere behandlinger skal flyttes tættere på borgerne.
Læs debatindlægget

Den danske medicinkultur skranter - medicin skal ikke bruges til stress og trivselsproblemer

Jyllands-Posten, 2. august 2017. Et overforbrug af hovedpinepiller betyder, at 100.000 danskere har kronisk hovedpine.
Læs debatindlægget

Udvalg overser medicinproblemer

Jyllands-Posten, 2. juli 2017. Hvert år bliver op imod 100.000 danskere indlagt på grund af medicinproblemer, og op imod 5.000 dør.
Læs debatindlægget

Lad apotekerne hjælpe, så lægevagten slipper

Fyens Stiftstidende, 20. juni 2017. P-piller, medicin mod mavesyre eller astmamedicin. Mange borgere får fast medicin, og selvom medicinen kan have mange formål, gælder en ting for alle de faste medicinbrugere.
Læs debatindlægget

Overlad lægemiddelgodkendelser til eksperter

Politiken, 30. april 2017. Det er bekymrende, når politikerne tilsidesætter almindelig praksis for lægemiddelgodkendelse og blander sig direkte, fordi de oplever pres.
Læs debatindlægget

Apoteket er til for borgerne

Jyllands-Posten, 24. april 2017. Borgernes behov for apotekets rådgivning vil fortsat være stort i fremtiden
Læs debatindlægget

Medicin i supermarkedet kan være farligt

Politiken, 5. april 2017. Når medicin fra næste år kan sælges på linje med mælk og brød, trues forbrugernes sikkerhed.
Læs debatindlægget

Sæt apotekere ind mod fejlmedicinering

Information, 27. marts 2017. I sidste uge begyndte en retssag mod sundhedspersonalet i hjemmeplejen på Bornholm. Sagen omhandler en kvinde, der døde efter længere tids fejlmedicinering.
Læs debatindlægget

Multisyge risikerer fejlmedicinering

Jyllands-Posten, 20. marts 2017. Hver fjerde dansker lider af mere end én sygdom og er i fare for store medicinproblemer. Gratis medicingennemgang kan forhindre unødige indlæggelser og nedsat livskvalitet.
Læs debatindlægget

Nye udfordringer kræver mod til at gå nye veje

Altinget.dk, 2. marts 2017. Man siger, at generaler ofte begår den fejl - at de forbereder sig på den forrige krig, når de er på vej ud i den næste. Den fejl må vi ikke begå i sundhedsvæsenet, skriver Anne Kahns fra Apotekerforeningen.
Læs debatindlægget

Vi har allerede Europas laveste priser

Aarhus Stiftstidende, 12. januar 2017. Svar på Konkurrencerådets kronik 6. januar 2017. Hvorfor skulle vi få lavere priser ved at kopiere lande, der er dyrere end os selv?
Læs debatindlægget

Hold fast i uvildighed og lighed i sundhedsvæsenet

Jyllands-Posten, 20. oktober 2016, som svar på Konkurrencerådets kronik 13. oktober 2016. Når danskerne går på apoteket, får de størstedelen af deres medicin, den såkaldte kopimedicin, til lavere priser end i resten af Europa.
Læs debatindlægget

Medicinhjælp skal ikke kun være til særligt udvalgte

Jyllands-Posten, 7. oktober: Set med samfundets øjne er medicinproblemerne en helt unødvendig belastning af en sundhedssektor, som i forvejen er hårdt presset.
Læs debatindlægget

Lad apotekerne hjælpe borgerne, når lægen har lukket

Genudlevering af medicin på apotekerne vil være en gevinst for både samfundet og den enkelte borger, fordi det aflaster lægerne og gør det nemmere for folk at få den medicin, som de har brug for.
Læs debatindlægget

Første år med ny apotekerlov: Større patientsikkerhed og bedre service - men det kan blive endnu bedre

Jyllands-Posten, 6. juli 2016: Den nye lov understreger, at apotekerne hører til i sundhedssektoren. Derfor undrer det, at apotekerne ikke i højere grad bliver brugt til at styrke det nære sundhedsvæsen, som de er en del af.
Læs debatindlægget

Medicin skal ikke sælges som slik og bananer

Kommentator Lars Christensen efterlyser i Børsen øget konkurrence i blandt andet apotekssektoren. Han har tilsyneladende ikke opdaget, at det allerede er sket med den nye apotekerlov, svarer Anne Kahns.
Læs debatindlægget

Konkurrencen mellem apoteker stortrives

Den udvikling, som står klarest efter et år med den nye apotekerlov, er, at konkurrencen mellem apotekerne er øget betydeligt.
Læs debatindlægget

Et apotek for borgerne

27. juni 2015, svar på leder i Børsen: Et bredt flertal i Folketinget vedtog inden sommerferien en ny apotekerlov. Loven var længe undervejs, blandt andet fordi apotekerne er en kompliceret del af sundhedssektoren.
Læs debatindlægget 

Apotekerlov skal hjælpe medicinbrugerne

Regeringen har fremlagt et lovforslag om apotekssektoren i Danmark. Det skal danne grundlag for at hjælpe landets medicinbrugere bedst muligt, bekæmpe de stigende medicinproblemer og sikre den bedst mulige tilgængelighed.  Der er gode elementer i forslaget, og der er elementer, som i apotekernes øjne kan forbedres. Men vi er enige i regeringens mål for sektoren.
Læs debatindlægget 

Medicinsalg skal ske fra apoteket

Efter at svenskerne liberaliserede deres apoteker, har både forskere, den svenske stats egne udredninger og patientorganisationer advaret om, at patientsikkerheden er under pres, fordi de nye ejere af apotekerne har fokus på profit og ikke patientsikkerhed.
Læs debatindlægget

Til gavn for forbrugerne

Apotekerne kan gøre en enorm forskel for danskernes sundhed og trivsel. Derfor er det glædeligt, at sundhedsminister Nick Hækkerup vil fastholde apotekerne i sundhedssektoren i forbindelse med en modernisering af reguleringen af apotekerne.
Læs debatindlægget

Medicin skal behandle patienter, ikke aktiekurser

Informationschefen i Matas, Henrik Engberg, fastholder i et indlæg, at Matas, og alle andre, bør have mulighed for at drive apotek. Måske kan en parfumesælger eller en købmand drive apotek. Spørgsmålet er bare, hvad det bliver for et apotek.
Læs debatindlægget

Apoteket skal være til for medicinbrugerne

Apotekerne ser frem til en tiltrængt modernisering af reguleringen af apotekerne. Vi har længe efterlyst bedre muligheder for at åbne flere apoteker og bedre muligheder for at leve op til de forventninger, borgerne med rette har til et moderne apotek. Vi har også efterlyst en mere ambitiøs indsats mod de medicinproblemer, som har enorme omkostninger for både sundhedssektoren og de ramte borgere.
Læs debatindlægget

Lige adgang til medicin for alle

Liberal Alliances Joachim B. Olsen skriver, at der er brug for at liberalisere apotekerne for at få mere konkurrence. Andre lande har afprøvet den idé, og forbedringerne udebliver.
Læs debatindlægget

Produktivitetskommissionen ignorerer fakta

Produktivitetskommissionen fastholder i sin endelige rapport en anbefaling af at liberalisere apotekssektoren i Danmark. Det vidner om et stykke skrivebordsarbejde uden forbindelse til virkeligheden, mener Niels Kristensen, formand for Danmarks Apotekerforening
Læs kommentaren

Selektiv læsning af apotekerfakta

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overser afgørende fakta om problemerne ved liberalisering af apoteker.
Læs debatindlægget

Liberalisering - dyrt og farligt

Det skaber problemer, når medicin slippes løs uden for apoteket. Det skriver formanden for Danmarks Apotekerforening, Niels Kristensen, i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Læs debatindlægget

Nytænkning skal hjælpe de mest udsatte tilbage på arbejdsmarkedet

1. januar trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Målet er, at alle – med den rigtige hjælp – skal udvikle sig hen imod muligheden for at komme i arbejde. Det gælder også de mest udsatte, hvor vejen tilbage til arbejdsmarkedet kan synes lang. Senest har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenteret, at de svageste ledige bliver skubbet stadigt længere væk fra arbejdsmarkedet, selv om ledigheden falder.
Læs debatindlægget 

Produktivitetskommissionen ignorerer fakta og patientsikkerhed

Produktivitetskommissionen anbefaler i sin netop offentliggjorte rapport at liberalisere apotekssektoren. Anbefalingen kommer uden afsæt i nogen form for ny viden. Tværtimod har kommissionen valgt at ignorere hensynet til både fakta og patientsikkerhed.
Læs kommentaren

Medicinproblemer - gerne med mere omtanke

Det er tankevækkende at se resultaterne af den landsdækkende medicingennemgang, som apotekerne for nylig tilbød danskerne. Polyfarmacipatienter - medicinbrugere, der tager fem slags medicin eller mere - fik tilbudt en gratis medicingennemgang. En ud af tre blev sendt videre til lægen med anbefaling om at stoppe med et eller flere lægemidler - nogle får altså medicin, de ikke har brug for. En ud af fire fik anbefalet at tale med lægen om at nedsætte dosis på et eller flere lægemidler - de får altså mere af deres medicin, end de har brug for.
Læs debatindlægget

Vi er højproduktive

I Børsen den 17. april 2013 holder Steen Leth Jeppesen en myte i live ved at sidestille apotekssektoren med en række sektorer, som har lav produktivitet, og kæder det sammen med reguleringen af apotekssektoren. Virkeligheden ser anderledes ud. Produktiviteten i apotekssektoren er langt højere end mange andre sektorer.
Læs debatindlægget

Hovedpinepiller i store pakninger skal på recept

Politiken den 7. marts 2013: "Apotekerne støtter receptpligt på store pakninger fuldt og helt. Det vil være til gavn for patientsikkerheden, samtidig med at medicinbrugere med behov for store pakninger stadig har en god tilgængelighed til dem."
Læs debatindlægget

Det lokale apotek er truet

Hadsund Folkeblad den 22. januar 2013: "Det er især ældre, svage og syge borgere, der har brug for apoteket. Derfor er det afgørende, at der fortsat er apoteker i tyndt befolkede områder. 43 apoteker i tyndt befolkede områder risikerer at lukke, hvis apotekssektoren bliver liberaliseret."
Læs debatindlægget

Medicin ikke slagvare

Børsen den 8. januar 2013: "Vi har i forvejen nogle af Europas laveste priser på medicin, og det skal vi blive ved med, men vi bliver ikke sundere af at spise mere medicin, bare fordi det er på tilbud eller falbydes lige ved kassen."
Læs debatindlægget

Apotekets vigtige rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Politiken den 27. december 2012: "Europa sidder på tidsindstillet bombe, der kan ryste hele medicinområdet." Af John Chave, generalsekretær, PGEU (the Pharmaceutical Group of the European Union).
Læs debatindlægget

Ældre medicinske patienter svigtes

Kristeligt Dagblad den 26. oktober 2012: "Virkeligheden er, at det danske sundheds- og omsorgssystem ikke formår at sikre, at der systematisk tages stilling til og følges op på de ældres medicinering, så de (og deres pårørende) kan være trygge ved, at de til enhver tid får den korrekte medicinske behandling, der svarer til deres behandlingsbehov."
Læs debatindlægget