Matas skriver i et debatindlæg, at det er ufarligt at liberalisere apotekssektoren i Danmark, blandt andet med henvisning til Sverige. Meget bekvemt fortæller Matas ikke hele sandheden om Sverige, men det kommer vi tilbage til.

Det vigtigste må være danske forhold. Danmark har en stærk apotekssektor, som spiller en vigtig rolle i sundhedssektoren. Det skyldes ikke mindst, at apotekerne følger tendensen i resten af sundhedssektoren, hvor store og fagligt stærke enheder kan imødegå de voksende problemer på medicinområdet.

Den udvikling bør videreføres og udbygges. Medicinproblemer er hvert år skyld i, at op imod 100.000 danskere bliver indlagt. Det koster samfundet mellem 4 og 6 mia. kr.

Det er især ældre, svage og syge borgere, der har brug for apoteket. Derfor er det afgørende, at der fortsat er apoteker i tyndt befolkede områder. 43 apoteker i tyndt befolkede områder risikerer at lukke, hvis apotekssektoren bliver liberaliseret. En stor del ligger i områder, hvor der ikke er en Matas eller ret megen anden form for handel, fordi befolkningsgrundlaget ganske enkelt er for lille. De overlever kun, fordi apotekerne har en intern udligningsordning, hvor apoteker med stort befolkningsgrundlag bidrager til apoteker i tyndt befolkede områder.

Så må man afgøre med sig selv, om det er troværdigt, når Matas, som er ejet af en kapitalfond, som alene har til formål at skabe profit til investorerne, bedyrer, at de vil sørge for, at der fortsat er apoteker i hele landet - også de steder, hvor der ikke er økonomi i at drive et apotek. Ikke mindst i en tid, hvor Matas efter sigende er sat til salg, og det er uvist, hvad en ny ejer måtte have af planer for kæden.

Matas henviser til liberaliseringen i Sverige, hvor der ikke er lukket et eneste apotek. Hvad Matas ikke fortæller læserne er, at der heller ikke er oprettet et eneste nyt apotek i de tyndt befolkede yderområder i Sverige. Og når der ikke er lukket apoteker, så skyldes det et særligt midlertidigt forbud mod at lukke apoteker i yderområder før 1. marts 2013. Det er altså kun et forbud, der har udskudt apotekslukninger i yderområder, og den største internationalt ejede apotekskæde har det seneste års tid truet med, at de vil lukke apoteker.

Det ville klæde Matas at fortælle hele sandheden - især set i det lys, at den svenske regering allerede er i gang med at sende nye millioner efter liberaliseringen for at sikre, at der ikke lukker alt for mange apoteker i yderområderne. Liberaliseringen i Sverige har allerede kostet de svenske skatteydere mindst 460 mio. kr.

Indlægget er bragt i Hadsund Folkeblad den 22. januar 2013.