DET ER tankevækkende at se resultaterne af den landsdækkende medicingennemgang, som apotekerne for nylig tilbød danskerne. Polyfarmacipatienter - medicinbrugere, der tager fem slags medicin eller mere - fik tilbudt en gratis medicingennemgang.

EN UD AF tre blev sendt videre til lægen med anbefaling om at stoppe med et eller flere lægemidler - nogle får altså medicin, de ikke har brug for. En ud af fire fik anbefalet at tale med lægen om at nedsætte dosis på et eller flere lægemidler - de får altså mere af deres medicin, end de har brug for. Og fire ud af ti tager et eller flere uhensigtsmæssige præparater - de får altså medicin, hvor der findes et bedre alternativ.

Eksempelvis fik en patient med en lidelse én type medicin, som forværrede symptomerne i forhold til en anden lidelse.

Patienten fik det dårligere af sin medicin.

En anden tog tre forskellige smertestillende midler uden at vide, at de reelt indeholder det samme, og risikerede dermed en forgiftning.

De mange og alvorlige problemer overrasker desværre ikke. Omkring 700.000 danskere bruger mere end fem slags medicin, og medicinrelaterede indlæggelser koster milliarder hvert år.
DET OVERRASKENDE er, at indsatsen mod medicinproblemer ikke prioriteres højere.

Medicin skal håndteres med omtanke - mere omtanke.

Medicinbrugerne har brug for, at alle led i sundhedssektoren bliver bedre til at samarbejde og følger nøjere med i borgernes medicinering.

Danmarks Apotekerforening foreslår, at alle over 65, der bruger mere end fem slags medicin, får tilbudt medicingennemgang, og at der satses bredt på medicinsikkerhed i ældresektoren. En del apoteker samarbejder allerede med kommuner om medicinsikkerhed i ældresektoren og på socialområdet, og sundhedsminister Astrid Krag har indledt et projekt, som skal øge medicinsikkerheden på de kommunale botilbud.

PÅ ÆLDREOMRÅDET afhænger indsatsen af, hvor i landet den ældre bor. Og uden for plejehjem og botilbud er det på mange måder tilfældigt, hvordan der følges op på selv tunge medicinbrugeres lægemiddelforbrug.

Vi mener, der er brug for en mere systematisk tilgang til borgernes medicinproblemer.

Antallet af tunge medicinbrugere vokser de kommende år. Valget står mellem at indrette sundhedssektoren på at forebygge problemerne - eller lade problemerne vokse og betale prisen, menneskeligt såvel som økonomisk. Vi bidrager gerne.

Apotekerne har kompetencerne og dækker hele landet. Muligheden for at tænke i samlede løsninger for alle medicinbrugere ligger lige for.

Indlægget er bragt i Politiken den 3. maj 2013