I Produktivitetskommissionens rapport, som blev offentliggjort 30. maj, er der hverken dokumentation for produktivitetsproblemer i apotekssektoren eller taget hensyn til patientsikkerhed og ansvarlig medicindistribution. Derimod plæderer kommissionen for en liberalisering af apotekerlovgivningen uden nye eller saglige argumenter.

I en undersøgelse fra netop Produktivitetskommissionen for en måned siden blev det gransket, hvor der er produktivitetsproblemer i Danmark. Her er apotekssektoren slet ikke nævnt af den simple årsag, at produktivitetsvæksten i sektoren er høj og priserne lave.

Alligevel konkluderer rapporten, at regulering af sektoren reelt forhindrer priskonkurrence. Det sker, selvom kommissionen tydeligvis ikke har undersøgt området til bunds eller sat sig ind i den tilgængelige viden på området.

Virkeligheden er, at danskerne nyder godt af nogle af de laveste medicinpriser i Europa netop på grund af hård priskonkurrence. Konkurrencen foregår mellem leverandørerne, inden medicinen lander på apoteket, fordi politikerne klogeligt har besluttet, at medicin skal koste det samme i hele landet. Det skal ikke være dyrere at være syg i Hanstholm end i Hørsholm. Og reguleringen sikrer, at apotekernes avance er blandt de laveste i Europa.

Anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen tager heller ikke udgangspunkt i sundhedspolitiske hensyn. I rapporten hedder det sig, at "der synes ikke at være sundheds- eller forsyningsmæssige problemer forbundet med at give materialister, supermarkeder og andre aktører lov til at ansætte farmaceutisk personale." Dette er i direkte modstrid med erfaringerne fra blandt andet Sverige. Nyeste forskning på området viser nemlig, at både det svenske apotekspersonale og de svenske patienter oplever, at patientsikkerheden er faldet efter liberaliseringen. Samtidig har erfaringer fra andre lande vist, at liberalisering også har uheldige konsekvenser for både tilgængelighed og service.

I Sverige er der ganske rigtigt kommet flere apoteker til. Det er dog kun sket i de store byer og mange gange er de placeret tæt på andre apoteker – som detailhandel jo normalt gør. Ofte må folk gå forgæves efter medicin, fordi apotekernes lagre er blevet meget mindre, hvilket jo er typisk for kapitalfondes måde at drive forretning på. Og hvad nytter det så med flere lokaler?

En tredje ting, som Produktivitetskommissionen forsømmer at nævne i deres rapport, er danskernes tilfredshed med apotekerne, som de kender dem i dag. 9 ud af 10 danskere er i dag tilfredse eller meget tilfredse med apotekerne. Den meget høje tilfredshed gælder både afstanden til nærmeste apotek, apotekernes åbningstider og rådgivningen på apotek.

Vi må håbe, at regeringens moderniseringsudvalg, som senere ventes at offentliggøre sine anbefalinger om en modernisering af apotekssektoren, er anderledes grundige i tilgangen til emnet. Vi må håbe, at de bygger anbefalingerne på fakta og hensyn til patienternes sikkerhed og ikke kun på teoretiske økonomiske lærebogsbetragtninger.

Niels Kristensen, formand for Danmarks Apotekerforening

Kommentaren er bragt på www.apotekerforeningen.dk den 31. maj 2013