I Børsen den 17. april holder Steen Leth Jeppesen en myte i live ved at sidestille apotekssektoren med en række sektorer, som har lav produktivitet, og kæder det sammen med reguleringen af apotekssektoren.

Virkeligheden ser anderledes ud. Produktiviteten i apotekssektoren er langt højere end mange andre sektorer.

Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst på landets apoteker lå på 3,3 procent fra 1995-2007. Til sammenligning var produktivitetsvæksten i samfundet som helhed på 0,8 procent årligt. For eksempel var produktiviteten i private serviceerhverv på 0,3 procent årligt i perioden. Dermed er apotekernes produktivitet markant højere end i andre brancher, og dermed er en kobling af lav produktivitet og regulering heller ikke rimelig.

Regulering er således ikke en barriere for vækst, sådan som Leth Jeppesen gerne vil lade os forstå. Regulering er derimod en måde at sikre, at borgerne får den billigste medicin, den rigtige faglige rådgivning og den letteste tilgængelighed til begge dele i alle egne af landet.

En række udsendelser på DR dokumenterer i disse uger, at medicin skal bruges med omtanke. Derfor bør man nøje overveje, hvilke krav der skal stilles til de personer, der forhandler eller rådgiver om medicin. Især ikke, hvis det sker ud fra en misforståelse om, at et frit medicinmarked er den eneste vej til høj produktivitet.

Danskerne fortjener naturligvis en apotekssektor med høj produktivitet – den behøver Leth Jeppesen ikke se langt efter – blot ned til det lokale apotek. De fortjener også billig medicin, hvilket allerede sikres gennem udbudsrunderne i prisfastsættelsen og en lav apoteksavance.

Hvis man samtidig ønsker rådgivning af høj sundhedsfaglig kvalitet, så handler det om at sikre apoteksenheder med faglige miljøer og plads til faglig udvikling.

Indlægget er bragt i Børsen den 24. april 2013