Informationschefen i Matas, Henrik Engberg, fastholder i et indlæg, at Matas, og alle andre, bør have mulighed for at drive apotek. Måske kan en parfumesælger eller en købmand drive apotek. Spørgsmålet er bare, hvad det bliver for et apotek. Henrik Engbergs påstand er, at det bliver (mindst) lige så godt, som de apoteker, vi har i dag, men det er en påstand, som er afprøvet i virkeligheden - til dumpekarakter.

I Sverige er apotekerne liberaliseret efter en model, som ligger tæt op ad den, Matas ønsker. Erfaringerne viser, at det er ønsketænkning, at et kommercielt foretagende som Matas kan drive apotek, uden at den kommercielle tænkning smitter af på faglighed, uvildighed og patientsikkerhed. De svenske myndigheder har undersøgt apotekssektoren efter liberaliseringen. Konklusionen er, at patientsikkerheden er i fare. På samme måde lyder der advarsler fra andre myndigheder, forskere, personaleorganisationer osv.: De kommercielle hensyn sætter apotekets kerneopgave - at sørge for sikker og effektiv medicinudlevering - under pres. Krav om mersalg skygger for den faglige rådgivning. Det kan være svært at få den medicin, man har brug for, fordi apoteket ikke har den på lager. Og personalet kan ikke få den kompetenceudvikling, som er nødvendig for patientsikkerheden.

Det er den afgørende forskel på en kommercialiseret apotekssektor og en sundhedsfagligt funderet apotekssektor. Et apotek drevet af kommercielle foretagender som Matas og andre ejere uden personlig indsigt i lægemidler og patientsikkerhed vil have et fokus på indtjening og bundlinje, som ikke harmonerer med den uvildighed og faglighed, som medicinområdet kræver.

Henrik Engberg siger, at apotekerne er præcis lige så kommercielle som Matas, fordi apotekerne sælger andet end medicin. Han har tilsyneladende overset, hvordan apotekernes økonomi er skruet sammen. Hver gang apoteket sælger et produkt, som ikke er medicin, så bidrager det til at holde de danske priser på medicin blandt Europas laveste. Af hensyn til samfundsøkonomien er der ikke grund til at ændre på det.

Er Matas interesseret i at lade overskuddet for salget af egne deres varer bidrage til at sænke priserne på lægemidler? Næppe.

Reguleringen af apotekerne herhjemme kombinerer på den måde faglighed og uvildighed med en økonomisk model, som sikrer lave medicinpriser og høj produktivitetsvækst. Ejeren af et dansk apotek er en sundhedsfagligt uddannet farmaceut, ikke et foretagende som skal tage hensyn til aktiekurser, investorer og krav til stadigt større overskud. Det er en model, der fungerer i praksis, både i forhold til høj tilfredshed, lave priser og lave samfundsomkostninger. Der er ingen grund til at skifte til en anden model, som også er afprøvet i praksis, og som har fejlet.

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten 15. maj 2014.