Forkert præmis om lav produktivitetsvækst og høje priser

Det er grotesk, at Produktivitetskommissionen peger på apotekerne som en barriere for produktivitet og vækst i samfundet. Apotekerne har siden midten af 1990'erne leveret en højere vækst i produktiviteten end resten af samfundet, og markant højere end i andre brancher, hvor der normalt peges på regulering og svag konkurrence som barriere for vækst. Det har Konkurrencestyrelsens direktør, Agnete Gersing, selv for nylig erkendt.

Kommissionen peger også på, at svag konkurrence har ført til højere priser i Danmark end i sammenlignelige lande. Men det gælder heller ikke i apotekssektoren. Medicinpriserne er næsten halveret siden 2000. Priserne dermed lavere end i de lande, Konkurrencestyrelsen plejer at sammenligne os med. Så kommissionens diagnose bag liberaliseringsforslaget holder ikke til et faktatjek.

Liberalisering sætter hensyn til sundhed og sikkerhed over styr

Apotekerne er ikke primært sat i verden for, som en erhvervsbranche, at skabe vækst, beskæftigelse, markedsdynamik og afkast til aktionærer. Apotekernes rolle er, som en del af sundhedsvæsenet, at sikre patienter god og lige adgang til lægemidler og til uvildig sundhedsfaglig rådgivning, til de lavest mulige udgifter for patienterne og for samfundet. De samfundshensyn, der således skal tilgodeses og afbalanceres, rækker langt ud over Produktivitetskommissionens perspektiv. Det er derfor, at der er nedsat et tværministerielt udvalg, der skal se på mulighederne for at modernisere apoteksreguleringen, så de forskellige hensyn afbalanceres og tilgodeses bedst muligt.

Hvis man blot liberaliserer, så bliver apotekerne en del af detailhandlen med fokus på mersalg i stedet for at være en del af sundhedssektoren med fokus på uvildig sundhedsfaglig rådgivning. I Sverige peger både myndigheder, forskere og medarbejdere fx på, at patientsikkerheden er under pres fra mere kommercielle hensyn. Den seneste forskning om liberalisering af apotekssektorer i Europa, der netop er præsenteret for OECD, peger i samme retning. Priserne bliver ikke lavere, nye apoteker åbner oftest i byerne og skaber ulighed i tilgængelighed, der er tendens til konkurrenceforvridning på grund af få, dominerende aktører, og udvalget af lægemidler på apotekerne bliver ofte mindre efter en liberalisering. De forventninger, der knyttes til liberalisering, bliver med andre ord ikke til noget. Kommissionen skylder at fortælle, hvorfor det skulle være anderledes i Danmark.

Apotekerne vil gerne modernisere

Hverken hensynet til økonomi, priser, produktivitet eller sundhed tilsiger således en liberalisering. Det betyder ikke, at der ikke er rum for forbedring. Apotekerne har selv peget på, at lovgivningen, der regulerer apotekerne, trænger til en modernisering. Apotekerne har fx længe ønsket at åbne flere apoteker, hvor folk færdes. Men stive regler forhindrer os i at gøre det. Og apotekerne vil gerne bidrage mere til at nedbringe de omfattende medicineringsproblemer, som især en række svage grupper rammes af. 

Produktivitetskommissionen bør fokusere på at reparere de områder, som er i stykker i stedet for at pille det fra hinanden, som fungerer. Overlad det til moderniseringsarbejdsgruppen og til politikerne at anlægge det brede samfundsmæssige hensyn, der balancerer ønsket om flere apoteker og øget konkurrence med hensynet til patienternes sundhed og sikkerhed. Ellers smider I barnet ud med badevandet.