Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør Agnete Gersing har flere gange her på siderne understreget vigtigheden af at holde sig til fakta i debatten om moderniseringen af den danske apotekssektor. Så langt kan vi blive enige, og jeg vil opfordre til, at de politikere, som bestemmer fremtiden for apotekerne herhjemme, følger opfordringen. Det er – når man holder sig til fakta – svært at få øje på dokumentation for de fordele, som Konkurrencestyrelsen peger på ved en liberalisering af sektoren.

For nylig præsenterede forskningsinstituttet ÖBIG den seneste viden om liberalisering af apotekssektorer i Europa, bl.a. Sverige for OECD. Konklusionerne er klare. Priserne bliver ikke lavere, nye apoteker åbner oftest i byerne og skaber ulighed i tilgængelighed, der er tendens til konkurrenceforvridning på grund af få, dominerende aktører og udvalget af lægemidler på apotekerne bliver ofte mindre efter en liberalisering.

Det er fakta fra uvildige eksperter, som modsiger de fordele, som en liberalisering af apotekssektoren vil bære med sig ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Samtidig har styrelsen her på siderne medgivet, at væksten i produktiviteten på apotekerne herhjemme er høj, og at apotekets priser er lave og faldende. Altså præcis det modsatte af Produktivitetskommissionen og Konkurrencestyrelsens kriterier for at udpege brancher, som er et problem for produktiviteten.

Den liberalisering, som Agnete Gersing er fortaler for, er ikke til fordel for befolkningen, slet ikke de svageste samfundsgrupper, ej heller i forhold til en ansvarlig styring af medicinudgifterne.

Til gengæld er der gode grunde til at gennemføre en modernisering af apotekslovgivningen. En modernisering, der giver mulighed for at åbne flere apoteker. Men det bør være en offensiv og fagligt fokuseret modernisering, der kan medvirke til at løse de voksende medicinproblemer samtidig med at befolkningen kan føle sig tryg.

Indlægget er bragt i Børsen den 19. marts 2014