Et bredt flertal i Folketinget vedtog inden sommerferien en ny apotekerlov. Loven var længe undervejs, blandt andet fordi apotekerne er en kompliceret del af sundhedssektoren. Politikernes ønske var relativt klart: at skabe øget konkurrence mellem apotekerne uden at sætte apotekernes rolle i sundhedssektoren over styr.

Den ambition bakker apotekerne op om. Vi har efterlyst bedre muligheder for at etablere nye apoteker, der hvor danskerne færdes og dermed øge konkurrencen mellem apotekerne – så længe det sker uden at gå på kompromis med sikkerheden. Medicinbrugerne skal kunne føle sig sikre på, at de får den bedst mulige hjælp til at holde styr på deres medicin og til at få den ønskede effekt af medicinen.

Den nye apotekerlov er ikke en gave til apotekerne, som Børsens leder antyder. Der er flere problematiske elementer, som kommer til at volde vanskeligheder for både apotekerne og borgerne. Men det er helt forfejlet, når Børsen på lederplads kalder den nye lovgivning en "kastreret liberalisering". Børsens mindre pæne stempling sker ud fra detailhandlens synsvinkel, men analysen duer ikke uden også at se på patientsikkerhed, samfundsøkonomi og ikke mindst borgernes behov.

Børsen fremhæver fejlagtigt internationale erfaringer med liberaliserede apoteker – herunder svenske – som uproblematiske. Realiteten er en anden. Den svenske regering undersøger netop nu muligheden for at ændre lovgivningen. De vil rette op på liberaliseringens negative konsekvenser, som myndigheder og forskere har dokumenteret i evaluering efter evaluering. Patientsikkerheden trues af mangel på efteruddannelse af personalet. Borgere går for ofte forgæves efter deres medicin. Og liberaliseringen kom heller ikke udkantsområderne til gode.

Modsat Sverige valgte et bredt flertal (V, DF, K, S, R, SF og EL) at fastholde de danske apoteker som en del af sundhedsvæsenet. Derfor har danskerne fået en apotekerlov, som styrer uden om de svenske problemer, men som giver dem flere apoteker, øget konkurrence mellem apotekerne og endnu mere fokus på borgernes behov. Det er gode tilføjelser til en sektor, som i forvejen er præget af nogle af Europas laveste priser og avancer på medicin, og hvor produktiviteten er høj sammenlignet med andre sektorer.

Jeg har svært ved at se Børsens leder som andet end en stiløvelse i blind tro til markedskræfterne. Børsen anerkender ikke, at der er andre hensyn end markedskræfterne – som for eksempel rådgivningens kvalitet og patientsikkerhed. Den samme mangel på grundighed har de ansvarlige politikere heldigvis ikke udvist.