Den nye lov understreger, at apotekerne hører til i sundhedssektoren. Derfor undrer det, at apotekerne ikke i højere grad bliver brugt til at styrke det nære sundhedsvæsen, som de er en del af.

1/7 fyldte den nye apotekerlov et år. Det første år med loven har givet knap 90 nye apoteker, større patientsikkerhed for særligt nye kronikere og bedre service i form af øgede åbningstider. Loven, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, har været en stor succes.

Folketingets mål med den nye lov var at skabe højere tilgængelighed og bedre service ved at lade apotekerne åbne flere nye apoteker. Loven skulle også sikre nye kronikere en god start på livet som faste medicinbrugere. Det var fornuftige mål, og lovgiverne og embedsværket skruede en god lov sammen, så apotekerne har kunnet give dem det, som de bad om.

Apotekerne tilbyder i dag langt bedre service og tilgængelighed, end inden loven trådte i kraft. Omkring 90 nye apoteker er allerede åbnet eller på tegnebrættet. Danskerne har fået flere apoteker at vælge mellem – fx i indkøbscentre og i supermarkeder. Apoteket er kommet tættere på dig – det nære sundhedsvæsen er blevet mere nært.

Den øgede konkurrence, som de mange nye apoteker har skabt, har betydet, at langt flere apoteker holder længere åbent og dermed giver borgerne en bedre service.

Langt over 1.000 nye kronikere har med lovens tiltag om medicinsamtaler til netop denne gruppe fået uddybende samtaler om deres nye medicin på apoteket. En længere snak end den enkelte, som der er mulighed for at tage i skranken på apoteket eller i lægens praksis. Medicinsamtalen giver den nye kroniker mulighed for at blive klogere på medicinen.

Det giver tryghed og bedre medicinvaner og dermed bedre behandling. Det er et til-tag, som styrker patientsikkerheden i det nære sundhedsvæsen.

Medicintjek på plejehjem
Den nye lov understreger, at apotekerne hører til i sundhedssektoren. Derfor undrer det, at vi ikke i højere grad bliver brugt til at styrke det nære sundhedsvæsen, som vi er en del af. Vi hjælper meget gerne med det, vi kan – foretage medicingennemgang i samarbejde med læger og plejepersonale, undervise i medicinhåndtering osv.

Vi gør det allerede i forskellige kommuner, så hvorfor ikke bare give los og give alle ældre plejehjemsbeboere, som bruger meget medicin, tilbud om en medicingennemgang? Ved apotekernes medicingennemgang på københavnske plejehjem fik 60 pct. af de ældre polyfarmacipatienter risikolægemidler, som udløste forslag om ændring af medicineringen. Det er tiltag, som gør en forskel for borgerne.

Vi gør rigtig meget for at skabe et så godt og sammenhængende sundhedsvæsen som muligt tæt på danskerne. Men vi kan gøre endnu mere og sammen med resten af det nære sundhedsvæsen gøre en forskel, hvis vi får chancen. Bare se på første år med den nye apotekerlov – når vi får chancen, så griber vi den.