Ind imellem kan vi læse om de triste konsekvenser i avisen, når f.eks. en ældre er død på grund af fejlmedicinering. For særligt de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen er udsatte, fordi plejepersonalet ofte er travlt og står med et stort ansvar for fx medicinhåndtering. Hver dag er der omkring 150 såkaldte “utilsigtede hændelser” med medicin på landsplan. Og derfor har både FOA og Socialpædagogerne, som arbejder på plejecentre og bosteder, også efterlyst mere viden om medicinhåndtering.

Heldigvis er kommunerne opmærksomme på problemet, og i et debatindlæg her i Kristeligt Dagblad d. 11/9-2017 argumenterer 5 kommunale sundheds- og ældrechefer for et styrket tværfagligt samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører for at sikre kvaliteten og patientsikkerheden Et samarbejde hvor samarbejdet og arbejdsprocesserne får et eftersyn.

I Apotekerforeningen kan vi kun bakke op om nytænkning, når det gælder opgaveløsning og øget kvalitet. Det er altid godt at udfordre arbejdsrutiner og vaner. Ikke mindst når det beviseligt kan forbedre patientsikkerheden. Men vi vil samtidig opfordre til, at der bliver tænkt ud af boksen i forhold til, hvem der kan bidrage til det øgede samarbejde. Som farmaceuter har vi 5 års specialuddannelse i medicin og dens indvirkning på kroppen. Derfor ville det også være et spild for både den enkelte medicinbruger og samfundet ikke at inddrage os i arbejdet med at styrke patientsikkerheden.

Flere kommuner samarbejder systematisk med os med gode resultater. Samarbejderne omfatter både kompetenceudvikling, kvalitetssikring af medicinhåndtering og medicingennemgang af den enkelte borgers medicin. Det skete bl.a. i forbindelse med projektet I sikre hænder, som de fem kommunale sundhedschefer også peger på, hvor apotekerne var med til at kompetenceudvikle det pædagogiske personale på bosteder.

Apoteket spiller en vigtig rolle for borgerne og andre sundhedsaktører, for det er her, de kan få svar på spørgsmål vedrørende medicin. Gennem vores daglige kontakt med borgerne, pårørende og kommunens plejepersonale om fx den særlige gruppe af borgere, der bruger mange forskellige slags medicin, har vi en solid viden om udfordringer og risici, når det gælder medicinbrug. En viden som kommunerne med fordel kan benytte sig af. Samtidig kan vi tilbyde skræddersyede forløb i den enkelte kommune, hvor vi hjælper med at opkvalificere kommunens medarbejdere til bedre medicinhåndtering. Apoteket er parate til øget samarbejde, som kan bidrage til bedre patientsikkerhed - kommunerne skal bare gribe fat i os. Vi kan med vores specialviden om medicin hjælpe med at opkvalificere plejepersonale og undgå fatale medicinfejl. Lad os i fællesskab løfte patientsikkerheden.