Mit budskab er, lad apotekerne hjælpe disse borgere.

Region Syddanmark kører for tiden kampagne for at få færre til at ringe til lægevagten med deres receptfornyelser. Det er rimeligt nok, for hvorfor skal barnet med feber vente på vagtlægen på grund af en rutinemæssig receptfornyelse? Den prioritering er apotekerne helt enige i.

Det ændrer dog ikke på, at borgerne kan have brug for en receptfornyelse, og når lægen har lukket. Ifølge Region Syddanmark fornyede regionens lægevagt lige godt 2000 recepter bare på p-piller i 2016. Hvad skal borgerne gøre, når lægen har lukket, og lægevagten ikke har tiden?

Løsningen ligger heldigvis ligefor. Apotekerne har evnerne til at hjælpe med simple receptfornyelser. Det skal naturligvis være efter faste procedurer og kun gælde for de lægemidler, hvor det er forsvarligt. Apotekerne er spredt over hele landet og kan aflaste lægerne, så borgerne får det optimale ud af det nære sundhedsvæsen.

Genudlevering af visse typer receptpligtig medicin fra apotekerne er et godt eksempel på, hvordan vi i sundhedsvæsenet kan arbejde bedre sammen. Vi skal ikke lade faggrænser stå i vejen, når apotekerne både forsvarligt og omkostningseffektivt kan hjælpe borgerne.

Lægemiddelstyrelsen ser i disse måneder på, hvordan en sådan ordning kan strikkes sammen. Forhåbentligt bliver det helt præcist defineret, hvilke behandlinger der kan omfattes af en ordning. Det vil være en gevinst for både samfundet og den enkelte borger. Det vil aflaste lægevagten og gøre det nemmere for borgerne at få den medicin, som de har brug for.