PATIENTFORENINGER og Lægeforeningen efterlyser i Politiken 25.4., at der kommer bedre styr på forsøg med medicinsk cannabis. Et ønske, som vi bakker fuldtonet op om i Danmarks Apotekerforening.

NÅR patienter oplever god effekt af et stof, bør det altid undersøges nærmere.

Og kan vi hjælpe sklerose-og kræftpatienter til bedre livskvalitet, er det fantastisk.

Men godkendelse af lægemidler bør altid ske på baggrund af kliniske forsøg, hvorefter der foretages en afvejning af fordele og ulemper.

Det skylder vi patienterne, hvis de ikke skal blive vildledt i junglen af lægemidler eller blive ofre for misinformation på de sociale medier. Derfor er det også bekymrende, når politikerne tilsidesætter almindelig praksis for lægemiddelgodkendelse og blander sig direkte, fordi de oplever et folkeligt pres.

Vi har set det før. For nogle år tilbage var der stor debat om glucosamin som et lyksaliggørende middel til lindring af slidgigt. Stoffet var ikke lovligt i Danmark, og patienter importerede ulovligt fra udlandet. Reaktioner fra patienter og en ophedet debat fik politikerne til at blande sig.

Ved at bøje reglerne blev glucosamin lovliggjort i 2003, og senere kom stoffet på listen over tilskudsberettigede lægemidler.

Siden har det så ikke vist sig muligt at dokumentere en markant effekt af glucosamin, hvorfor Sundhedsstyrelsen i 2011 fjernede glucosamin fra listen over tilskudsberettigede lægemidler.

Det kostede ikke alene patienter en masse penge, men der blev også sendt offentlige midler efter et stof uden tilstrækkelig god effekt. Det understreger, hvor vigtigt det er, at politikerne overlader lægemiddelgodkendelser til eksperterne.

Cannabis er et stærkt middel, og i modsætning til glucosamin indeholder det potentielt afhængighedsskabende stoffer.

Derfor er det vigtigt, at en forsøgsordning med medicinsk cannabis foregår under systematisk kontrol og med en fastlagt plan for vidensindsamling. Det er forståeligt, at politikerne ønsker at sætte skub i processen ved at iværksætte en forsøgsordning, men desto vigtigere er det, at de sikrer en videnskabelig evaluering undervejs i forsøget.

Foreløbig kan vi bare krydse fingre for patienterne.

Det er vigtigt, at en forsøgsordning med medicinsk cannabis foregår under systematisk kontrol.