Vejledningen sker på baggrund af vores farmaceutiske viden om hvert enkelt lægemiddel - en viden, der er baseret på de data, vi kan få oplyst om produktet. Vi er med andre ord afhængige af, at den data, producenten oplyser, selvfølgelig er korrekt, når vi skal sørge for, at vores kunder får præcis den medicin, de skal have.

Derfor er det et forstemmende billede, der tegner sig i Dagens Medicin, som i en række artikler her på det seneste nævner flere eksempler på, at asiatiske underleverandører fusker med de kliniske data, der skal underbygge, at et givent generisk lægemiddel har den ønskede effekt.

Lad mig understrege med det samme, at vi selvfølgelig har tillid til, at danske myndigheder og lægemiddelproducenter gør, hvad de kan for at sikre kvaliteten af lægemidlerne på det danske marked. Generelt reagerer danske producenter og leverandører da også prompte og fjerner deres produkter, hvis de får mistanke til dem. Og også i den aktuelle sag, som Lægemiddelstyrelsen er gået ind i, er det omtalte lægemiddel blevet trukket fra det danske marked. Og så skal det understreges, at myndighederne i øvrigt vurderer, at produktet ikke har udgjort en fare for patienterne.

Men danske aktører kan jo ikke stå alene. Så herfra skal lyde en opfordring til, at medicinproducenter benytter lejligheden til at gennemgå deres leverandørkæde en ekstra gang, og at myndighederne sætter sagen på dagsordenen i Bruxelles. For i tilfælde som disse, hvor det tilsyneladende problem ligger hos underleverandører i Asien, er det altafgørende, at vi stopper dårligt dokumenteret halvfabrikata før det havner i medicin på det danske - som en del af det europæiske - marked. Kun gennem en fælleseuropæisk indsats kan vi sikre, at der bliver luget ud i de brodne kar, der tilsyneladende desværre dukker op i ny og næ.

Vi fra apotekernes side skal selvfølgelig nok råbe op, hvis vi opdager et problem med et lægemiddel; hvis en tablet fx ser forkert ud, er af dårlig kvalitet, eller hvis vi på baggrund af vores samtaler med brugerne oplever, at et lægemiddel har en forkert eller dårlig effekt. Men vi har ikke en chance for at opdage hvis en ingrediens i et givent lægemiddel ikke er, hvad den giver sig ud for at være. Det er myndighedernes ansvar at lave et kontrolsystem, der fanger den slags, hvor kompleks den opgave ellers måtte være. For vi skal simpelthen kunne være sikre på, at indholdet i hver enkelt tablet eller miksturflaske, vi udleverer, lever op til teksten på pakken eller indlægssedlen. Det er en hjørnesten i den høje medicinsikkerhed, vi lever og ånder for at bevare - og styrke.