Sundhedssektoren er under hårdt pres. Plejepersonalet løber stærkt, og risikoen for fejl er overhængende, når det samme antal hænder skal tage sig af stadig flere
opgaver. Mette Lolk Hanak fra Kræftens Bekæmpelse kalder i sit debatindlæg 8. maj forebyggelse for ”et spørgsmål om liv og død”. Det er en meget bogstavelig sandhed, når det drejer sig om medicinfejl. Der sker nemlig i snit 10 medicinrelaterede dødsfald om dagen.

Et af de områder, hvor der hyppigt opstår medicinfejl, er i forhold til ældre patienter, der bruger flere forskellige slags medicin. Op mod 40 procent af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede. Halvdelen af dem kan forebygges.

Apotekerne er en unik ressource

En af måderne, hvorpå man kan forebygge medicinfejl, er ved at lade apotekspersonale spille en større rolle i medicinhåndtering.
På alle apoteker i Danmark findes farmaceuter, der har siddet på universitetets skolebænk i mange år. Samtidig kommer hele 94 procent af danskerne på apoteket mindst en gang om året. Kombinationen af den høje faglighed og den store kontaktflade gør apotekerne til en unik ressource, vi som samfund bør udnytte i større grad.

Inspirerende samarbejde mellem hospice og apotek

Der findes allerede gode eksempler på inddragelse af apotekerne i medicinhåndtering. Et af dem kommer fra Sønderjylland, hvor et hospice har ansat farmaceuter fra det lokale apotek i Haderslev. Farmaceuterne holder øje med den enkelte patients medicinering, vejleder personalet om medicin og bestyrer stedets medicinlager. Det har gjort, at hospicets sygeplejersker har fået mere tid til det, de er bedst til: at pleje patienterne. Samtidig har det skabt en stor tryghed for både patienterne og de ansatte, at en lægemiddelekspert er med i medicinhåndteringen. 

Eksemplet fra det sønderjyske hospice bør tjene som inspiration for hele den danske plejesektor. Der er brug for at styrke medicinkendskabet hos plejepersonalet på bosteder og plejehjem, så risikoen for fejl minimeres, og medarbejderne kan føle sig trygge og rustede til det daglige arbejde med beboernes lægemidler.

Tænk apotekerne ind i forebyggelsen

I kraft af farmaceuters specialuddannelse inden for medicin er det oplagt at inddrage apotekerne flere steder i kommunernes og regionernes forebyggelsesarbejde. En måde at gøre det på er via medicingennemgange. Ved en medicingennemgang vurderer en apoteksfarmaceut medicinen for den enkelte patient: om den medicinske behandling er hensigtsmæssig, om der er problemer med bivirkninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert. Farmaceuten videreformidler resultatet til den behandlingsansvarlige læge, som kan gennemføre eventuelle ændringer.

Kommuner og regioner bør i højere grad tænke apotekerne ind som en integreret del af deres forebyggelse af medicinfejl. På den måde kan apotekerne være med til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og skabe tryghed for borgerne.

I fællesskab kan vi sikre, at medicinfejl i fremtiden slår færre ihjel.