Lørdag formiddag står fru Jensen på apoteket. Hendes recept på den diabetesmedicin, som hun er i fast behandling med, er udløbet. Normalt betyder det, at patienten enten skal forstyrre vagtlægen – som ofte har nok at se til – eller at behandlingen skal afbrydes, indtil fru Jensen har været ved sin egen læge igen. Med ministerens forslag behøver fru Jensen hverken forstyrre vagtlægen eller afbryde sin behandling. Apoteket kan efter helt faste retningslinjer udlevere medicinen i mindst mulige pakning, så behandlingen kan fortsætte, indtil fru Jensen kan kontakte egen læge og få recepten fornyet.

Ministerens udmelding kommer på baggrund af rapporten ”Udlevering af receptpligtige lægemidler” fra Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporten belyser bl.a., at muligheden allerede findes i andre lande, uden at det har givet anledning til, at patientsikkerheden er blevet kompromitteret.

Ministerens forslag ligger tæt op ad Apotekerforeningens holdning. Vi mener, det er en god idé at se på, hvordan apotekernes ressourcer kan bruges bedre til at hjælpe borgerne og aflaste andre dele af sundhedsvæsenet. Vi har stillet to konkrete forslag til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som begge er omtalt i rapporten. Det ene handler om genudlevering, og det ligner ministerens forslag til forveksling.

Det andet forslag hedder protokoludlevering, hvor vi lægger op til, at apoteket i helt særlige tilfælde kan udlevere receptmedicin, uden borgeren har været i kontakt til lægen. Igen kan vi bruge fru Jensen som eksempel. Denne gang har datteren på 1½ år fået øjenbetændelse, og Fru Jensen står på apoteket med barnet. Her kan apoteket sætte den nødvendige behandling i gang efter en helt fast protokol for, hvornår lægemidlet må udleveres.

Kernen i begge forslag er, at vi kan hjælpe borgerne bedre og lette presset på andre dele af sundhedsvæsenet, uden det går ud over sikkerheden. Det er klart, at det vil kræve kompetenceudvikling og efteruddannelse at løfte en ny opgave, men udgangspunktet er, at vi har en femårig universitetsuddannelse med fokus på lægemidler. Så grundlaget for, at apotekerne kan sikre borgerne en bedre service og høj patientsikkerhed også på dette område er på plads. Vi foretager hele tiden vurderinger af behov, når borgere kommer på apoteket efter håndkøbsmedicin. Det kan vi også godt håndtere, når der er tale om receptmedicin. Og hvis nogen tvivler på det, så kan de jo kigge os i kortene, for jeg forventer, at vi får både klare retningslinjer og fornuftige krav til dokumentation.

Når vi kan bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre, skal vi gribe chancen. Sundhedsvæsenet er presset, og hvis vi skal leve op til behovene i befolkningen, så skal der tænkes nyt. Derfor bør ministerens forslag blive mødt med anerkendelse og åbenhed.