10 dødsfald om dagen.

Det er alligevel tankevækkende, at så mange danskere mister livet på grund af forskellige form for fejl med medicin, som Benny Dyrdorf fra Danske Seniorer gjorde opmærksom på i Fyens Stiftstidende 26. april.

Og ja, noget må gøres.

Med apotekernes specialviden om medicin og medicinsikkerhed samt ikke mindst i kraft af vores fremskudte placering, hvor vi hvert år kommer i kontakt med 94 procent af danskerne, bør vi være oplagte samarbejdspartnere, når løsningerne skal findes.

Et af de områder, hvor der hyppigt opstår fejl, er i forhold til specielt ældre patienter, der bruger flere forskellige slags medicin.

Op mod 40 procent af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede.

Halvdelen kan forebygges.

Gennemførelse af en medicingennemgang, hvor man eksempelvis ser på, om de forskellige typer medicin har en negativ indvirkning på hinanden, kan være med til at forebygge indlæggelser.

I kraft af farmaceuters specialuddannelse indenfor medicin og dens indvirkning på kroppen er det oplagt at inddrage os til at understøtte de almenpraktiserende læger og de fasttilknyttede læger på plejehjemmene i deres håndtering af de ofte mange forskellige lægemidler, som de enkelte beboere skal have dagligt.

Vi har allerede opnået gode resultater i kommunale projekter, som med fordel kan gøres mere permanente.

I forlængelse heraf er der også brug for at styrke medicinkendskabet hos plejepersonalet på bosteder og plejehjem, så risikoen for fejl minimeres, og medarbejderne kan føle sig trygge og rustede til det daglige arbejde med beboernes lægemidler.

De faglige organisationer har flere gange efterlyst en faglig opkvalificering af deres medlemmer som ikke føler sig tilstrækkelig rustede til at løfte opgaven. Også her kan apoteket bidrage med at sikre en øget medicinsikkerhed.

Vores ansatte har siddet på skolebænken i årevis for at uddanne sig til lægemiddeleksperter. Og vi spiller meget gerne en endnu større rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.