Regeringen er på vej med en sundhedsreform. En sundhedsreform for hele landet bør sikre, at manglende tilbud på sundhedsområdet ikke bremser for, om man vil bo i et landdistrikt eller yderområde. Vi har nogle ønsker til reformen, som vil trække i den retning.

Først og fremmest bør det være en selvfølge og en ret, at borgere i landdistrikter og yderområder får samme kvalitet og muligheder på sundhedsområdet som resten af landet. Når der er langt til hospitalet, er det ekstra vigtigt, at ikke-komplicerede lidelser, pleje og medicinsk behandling kan klares lokalt – f.eks. hos egen læge, i kommunal og regional regi eller via apoteket. Hvis forebyggelse og behandling ikke kan ske lokalt, bør der være garanti for effektiv og billig transport til det centrale tilbud.

Yderkommuner har en højere andel af borgere over 65 år og kortuddannede. Hver fjerde indbygger bruger mere end fem slags receptpligtig medicin. Det er langt mere end i København.

Hvis man bruger flere slags medicin, er der særlig risiko for problemer. Medicin kan være farlig, hvis det bruges forkert. Derfor skal der fortsat være let adgang til rådgivning hos eksempelvis læge og apotek og flere tilbud om medicingennemgang.

Flere med en sundhedsfaglig uddannelse bør finde det attraktivt at arbejde og bosætte sig i landdistrikter og yderområder. Uden lokale læger, apoteker, sygeplejersker, fodterapeuter osv. bliver det ikke godt. Derfor bør en sundhedsreform ledsages af gode bosætningsvilkår, og der skal være flere lokale sundhedsfaglige uddannelsespladser og praktikpladser.