Debatindlæg bragt i Avisen Danmark 19. september 2021. Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, og Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening.

Videokonsultation hos lægen og online-køb af medicin. Digitaliseringen inden for sundhedssektoren har for alvor taget fart og er et godt supplement til fysiske besøg hos lægen og på apoteket. Men de digitale tilbud kan ikke erstatte muligheden for at møde op fysisk. For det er ikke alle sygdomme og problemer, lægen kan løse ved en digital konsultation. Samtidig kan det for nogle borgere skabe utryghed, når den digitale konsultation erstatter den fysiske, fordi ansvaret for egen sundhed og sygdomsforløb i højere grad pålægges borgeren. 

Og det er ikke al medicin, man kan vente på at få sendt. Et fysisk apotek er nødvendigt - blandt andet når man har akut brug for medicin, og når man skal bruge grun-dig og personlig rådgivning om medicinen. Et lokalt apotek, hvor man kan møde op, er også en nødvendighed for, at borgerne kan få en grundig demonstration af inhalationsmedicin, en medicinsamtale eller blive vaccineret mod influenza. Og så kan den personlige dialog stadig noget, som ikke kan klares over nettet.

Desuden er ikke alle fortrolige med den nye teknologi og kan benytte de nye muligheder. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er næsten 350.000 borgere fritaget for digital post fra det offentlige. Det gælder overvejende den ældre del af befolkningen, og ældre er der som bekendt flere af på landet. Tilmed er der fortsat steder i landet, særligt i landdistrikterne, hvor stabilt og hurtigt bredbånd er en mangelvare, hvilket umuliggør optimal anvendelse af de digitale sundhedsløsninger.

Det er altså især vores medborgere i landdistrikterne, vi lader i stikken, hvis de digita-le sundhedstilbud bliver på bekostning af den gode tilgængelighed til den lokale læge og det fysiske apotek. Derfor skal vi fortsat sikre gode betingelser for, at apotek, læge og de øvrige sundhedstilbud kan eksistere - også i landdistrikterne. Ellers risikerer vi, at ulighed i sundhed blandt danskerne bliver et stadig større problem.

Dermed har vi ikke sagt, at vi ikke skal byde ny teknologi velkommen. Digitaliseringen har mange fordele. Under corona-nedlukningen lærte vi, at flere lægekontakter kan klares via skærmen, og apotekerne har oplevet en stigning i online-handlen med medicin. Desuden har apotekerne lanceret en ny app, hvor man blandt andet kan få overblik over sin medicin og se, hvor den er på lager. Det er eksempler på, hvor ny teknologi og det fysiske besøg supplerer hinanden.

Problemet opstår, når det fysiske tilbud erstattes af det digitale, og der ikke stilles alternativer til rådighed. En bekymring, der er særlig nærværende hos borgerne i landdistrikterne, der efter årtiers centraliseringsreformer skal se langt efter nærmeste sundhedstilbud. De digitale sundhedsløsninger er og må fremover kun være et supplement til det fysiske sundhedsvæsen.