Walisiske apoteker løfter medicinsikkerheden hos udskrevne patienter

18-02-2020

Det er velkendt, at det ofte er i overgangene mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, at der opstår medicinfejl. I Wales tilbyder man derfor nyligt udskrevne patienter, at de kan få gennemgået deres medicin på apoteket, så man kan sikre overensstemmelse mellem den medicin patienten har fået udskrevet fra sin praktiserende læge og den medicin hospitalet har udleveret. Samtidig giver apoteket vejledning om, hvordan medicin skal indtages, hvilke bivirkninger der kan være og hvordan de kan minimeres.

Et nyt studie viser, at indsatsen virker. For risikoen for at blive genindlagt falder, når nyligt udskrevne patienter får gennemgået deres medicin på apoteket.

Ifølge studiet, der tog udgangspunkt i 1.844 nyligt udskrevne patienter, blev lidt over 40 procent af dem, der fik gennemgået deres medicin på apoteket genindlagt inden for de første 90 dage efter tidspunktet for udskrivning. Blandt dem, der ikke fik gennemgået deres medicin, var det tilsvarende knap 60 procent, der blev genindlagt i perioden. Forskellen er signifikant, også når man tager højde for forskelle på patienterne i de to grupper.

Du kan læse studiet i BMJ Open her.

Wales: Apoteker aflaster lægen i kampen mod halsbetændelse

07-02-2020
Gør halsen ondt på grund af en virus eller en bakterie? Det er afgørende for, hvilken behandling der skal til. I Wales har flere apoteker siden 2018 tilbudt at teste kunder med ondt i halsen for, om de kan have gavn af antibiotika eller ej.

Erfaringerne viser, at næsten alle (94%) af kunderne ville have henvendt sig hos deres praktiserende læge, hvis ikke apoteket havde tilbudt testen. 80 % af kunderne havde ikke brug for antibiotika og der var tegn på, at brugen af antibiotika faldt i de områder, hvor apoteket tilbød testen. Endelig gav næsten alle patienter udtryk for, at de ville besøge apoteket for at få afklaret infektionens karakter næste gang de havde ondt i halsen. 

I oktober 2019 var der 58 apoteker, som tilbød denne test, men den walisiske sundhedsminister har udtrykt et håb om, at op mod halvdelen af landets apoteker vil kunne gennemføre testen inden længe.

Læs mere i The Pharmaceutical Journal her.

Systematisk review: Apoteker kan hjælpe diabetikere med at optimere effekt af medicin

07-02-2020
Stadigt flere lider af diabetes. Og mange får ikke nok ud af deres medicin. Et nyt systematisk review viser, at farmaceuter på apoteket kan hjælpe personer med diabetes gennem undervisning, udlevering af relevant materiale og træning i medicinens anvendelse.

Læs det systematiske review her.

Apotekere på hjemmebesøg løfter medicinsikkerheden

07-02-2020
Det er ikke alle, der har let ved at komme ned på det lokale apotek. Derfor tilbyder flere engelske apoteker at besøge ældre og sårbare medicinbrugere derhjemme til en snak om, hvordan medicinen bedst anvendes. En undersøgelse viser, at det giver øget medicinsikkerhed og fører til, at nogle borgere undgår unødige indlæggelser. Undersøgelsen peger samtidig på, at der kan være et væsentligt besparelsespotentiale for samfundet ved disse hjemmebesøg.

Læs mere i The Pharmaceutical Journal her.