Apotekerne har udvist stor ansvarlighed under COVID-19-pandemien

25-09-2020

Apotekerne verden over har været en vital del af indsatsen under COVID-19-pandemien. Det er budskabet fra så forskellige kanter som den spanske konge og sundhedsministrene fra Storbritannien, Irland, USA, New Zealand, Australien og Portugal. I en ny rapport fra World Pharmacy Council giver de alle udtryk for stor taknemmelighed for apotekernes bidrag under krisen. Apotekerne roses blandt andet for at løfte deres ansvar og være tilgængelige for befolkningen i en situation, hvor mange praktiserende læger lukkede for adgangen, ligesom apotekerne får ros for at være fleksible i forhold til at imødekomme lokale behov, tilpasse arbejdsgange og rådgive om den nye sygdom.

Rapporten indeholder afslutningsvis en opsamling af erfaringerne fra apotekernes arbejde og peger på hvilken læring der bør tages med i den fremtidige indsats mod COVID-19. Du kan læse mere her.

Norske farmaceuter får lov at ordinere vaccinationer

14-09-2020

Nu bliver det lettere at blive vaccineret mod influenza på apoteket i Norge. Det norske sundhedsministerium har nemlig besluttet, at farmaceuter ansat på apotek fremover må vaccinere mod influenza uden at borgeren først har været forbi lægen og få en recept. Den administrerende direktør for Apotekerforeningen i Norge, Per T. Lund, er glad for den nye ordning og han forventer, at 7-800 apoteker vil stå klar til at vaccinere i løbet af efteråret.

Du kan læse mere om sagen hos den norske apotekerforening her.

Skotland indfører 'Pharmacy First'

11-08-2020

Den rette behandling, det rette sted. Det er tanken bag et nyt tiltag i Skotland, hvor borgerne nu opfordres til at henvende sig på deres apotek i stedet for hos dere egen læge, hvis de har brug for råd og behandling af mindre alvorlige lidelser, som fx øm hals, ondt i øret, forkølelsessår eller urinvejsinfektion. Den skotske sundhedsminister forklarer, at apotekerne er en lokal services, som er let tilgængelig og som kan tilbyde tilstrækkelig hjælp i mange situationer.

Den skotske regering har investeret 10 millioner pund over tre år i tiltaget.

Du kan læse mere om Pharmacy First hos de skotske sundhedsmyndigheder her.

WHO: Apotekerne er nøgleaktør i kampen mod COVID-19

02-06-2020

Apotekerne er nøgleaktører i kampen mod COVID-19, mener verdenssundhedsorganisationen WHO. Apotekerne er ofte det første sted personer, som føler sig utilpas søger hen for at få smertestillende eller febernedsættende medicin. Apotekerne har derfor gode muligheder for at gentage de - efterhånden velkendte - råd om håndhygiejne og social distance. Apotekerne kan også være med til at mane myter og usandheder i jorden, når borgerne henvender sig om mulige behandlinger imod COVID-19. WHO har tidligere udtalt, at apotekerne også er oplagte knudepunkter, når der en dag er en vaccine til rådighed for en sygdom som COVID-19.

Du kan læse WHOs vejledning til, hvordan apotekerne i Europa kan bistå i kampen mod COVID-19 her.

Norsk Sundhedsminister vil sikre nordmænd lettere adgang til influenzavaccination

06-05-2020

Først til læge efter en recept og så på apoteket for at købe og få vaccinationen. Det har hidtil været virkeligheden, når nordmændene ønsker at blive vaccineret mod influenza. Og det har afholdt nogle fra at blive vaccineret. Det skal derfor være fortid, hvis det står til den norske sundhedsminister, Bent Høie. Embedsmændene i det norske sundhedsministerium er nemlig blevet bedt om at forberede en ændring af reglerne, så farmaceuterne på landets apoteker kan vaccinere borgere mod influenza uden involvering af en læge. Bent Høie forventer, at reglerne er på plads i løbet af efteråret 2020, og at apotekerne dermed kan bidrage til at løfte vaccinations-raten i den norske befolkning yderligere.

Du kan læse mere om sundhedsministerens planer på det norske Stortings hjemmeside her.

Apoteker i Queensland, Australien tilbyder vaccination mod pneumokok

28-04-2020

Apoteker i staten Queensland i Australien vil som de første i landet tilbyde vaccination mod pneumokok. De vil samtidig stå klar til at vaccinere mod COVID-19, når en sådan vaccine bliver tilgængelig. Det er resultatet af en ændring i reglerne på området, som den regionale sundhedsmyndighed har gennemført. Baggrunden er ikke mindst, at apotekerne i Queensland har gennemført over 2 millioner vaccinationer mod influenza med stor succes.

Du kan læse mere om ændringerne hos Australian Pharmacist.

Amerikanske apotekere bidrager til seponering af opioider og benzodiazepiner

06-03-2020

Brugen af opioider har længe været for høj i USA, hvor der i gennemsnit dør 130 amerikanere hver eneste dag på grund af en overdose af opioider. Overdoser sker blandt andet, når patienter både får opioider og benzodiazepiner. En ny undersøgelse viser, at apotekeren kan bidrage til at nedbringe antallet af patienter, som får begge lægemidler på en gang.

I undersøgelsen henvendte apotekerne sig til den ansvarlige læge for patienter, som havde fået ordineret både opioider og benzodiazepiner med budskabet om, at det kan være farligt at kombinere de to lægemidler. I omkring halvdelen af de berørte tilfælde, endte den ansvarlige læge med at seponere det ene eller det andet lægemiddel.

Du kan læse mere om undersøgelsen i Pharmacy.

Engelske hospitaler kan snart henvise udskrevne patienter til en medicinsamtale

25-02-2020

Den engelske sundhedsminister har en plan. Pharmacy First hedder den.

Ministerens mål er, at alle patienter får den rette behandling så tæt på hjemmet som muligt og undgår unødigvendige besøg på hospitalet. Ministeren ønsker derfor, at apotekerne skal spille en større rolle i sundhedsvæsenet. Til gavn for patienterne og de hårdt pressede praktiserende læger og hospitaler.

Som led i planen skal sygehusene fra juli i år kunne henvise udskrevne patienter til en medicinsamtale på apoteket. Målet er, at undgå tusindvis unødvendige genindlæggelser, som opstår på grund af bivirkninger, komplikationer og medicinfejl. 

Du kan læse mere om initiativet på det engelske sundhedsministeriums hjemmeside.

Walisiske apoteker løfter medicinsikkerheden hos udskrevne patienter

18-02-2020

Det er velkendt, at det ofte er i overgangene mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, at der opstår medicinfejl. I Wales tilbyder man derfor nyligt udskrevne patienter, at de kan få gennemgået deres medicin på apoteket, så man kan sikre overensstemmelse mellem den medicin patienten har fået udskrevet fra sin praktiserende læge og den medicin hospitalet har udleveret. Samtidig giver apoteket vejledning om, hvordan medicin skal indtages, hvilke bivirkninger der kan være og hvordan de kan minimeres.

Et nyt studie viser, at indsatsen virker. For risikoen for at blive genindlagt falder, når nyligt udskrevne patienter får gennemgået deres medicin på apoteket.

Ifølge studiet, der tog udgangspunkt i 1.844 nyligt udskrevne patienter, blev lidt over 40 procent af dem, der fik gennemgået deres medicin på apoteket genindlagt inden for de første 90 dage efter tidspunktet for udskrivning. Blandt dem, der ikke fik gennemgået deres medicin, var det tilsvarende knap 60 procent, der blev genindlagt i perioden. Forskellen er signifikant, også når man tager højde for forskelle på patienterne i de to grupper.

Du kan læse studiet i BMJ Open her.

Wales: Apoteker aflaster lægen i kampen mod halsbetændelse

07-02-2020
Gør halsen ondt på grund af en virus eller en bakterie? Det er afgørende for, hvilken behandling der skal til. I Wales har flere apoteker siden 2018 tilbudt at teste kunder med ondt i halsen for, om de kan have gavn af antibiotika eller ej.

Erfaringerne viser, at næsten alle (94%) af kunderne ville have henvendt sig hos deres praktiserende læge, hvis ikke apoteket havde tilbudt testen. 80 % af kunderne havde ikke brug for antibiotika og der var tegn på, at brugen af antibiotika faldt i de områder, hvor apoteket tilbød testen. Endelig gav næsten alle patienter udtryk for, at de ville besøge apoteket for at få afklaret infektionens karakter næste gang de havde ondt i halsen. 

I oktober 2019 var der 58 apoteker, som tilbød denne test, men den walisiske sundhedsminister har udtrykt et håb om, at op mod halvdelen af landets apoteker vil kunne gennemføre testen inden længe.

Læs mere i The Pharmaceutical Journal her.

Systematisk review: Apoteker kan hjælpe diabetikere med at optimere effekt af medicin

07-02-2020
Stadigt flere lider af diabetes. Og mange får ikke nok ud af deres medicin. Et nyt systematisk review viser, at farmaceuter på apoteket kan hjælpe personer med diabetes gennem undervisning, udlevering af relevant materiale og træning i medicinens anvendelse.

Læs det systematiske review her.

Apotekere på hjemmebesøg løfter medicinsikkerheden

07-02-2020
Det er ikke alle, der har let ved at komme ned på det lokale apotek. Derfor tilbyder flere engelske apoteker at besøge ældre og sårbare medicinbrugere derhjemme til en snak om, hvordan medicinen bedst anvendes. En undersøgelse viser, at det giver øget medicinsikkerhed og fører til, at nogle borgere undgår unødige indlæggelser. Undersøgelsen peger samtidig på, at der kan være et væsentligt besparelsespotentiale for samfundet ved disse hjemmebesøg.

Læs mere i The Pharmaceutical Journal her.