Toggle menu

Fald i priser og udgifter til apoteksmedicin

Mens udgifterne til sygehusmedicin steg med godt otte procent i 2017, så faldt regionernes udgifter til apoteksmedicin med to procent.

13. juni 2018

Apotekerne udleverede én procent mere medicin i 2017 end året før. Alligevel faldt regionernes udgifter til medicintilskud på apoteket med to procent. Det skyldes, at medicinpriserne på apoteket i 2017 faldt med fem procent i gennemsnit. 

I første kvartal 2018 var priserne på medicin med tilskud på apotekerne godt to procent lavere end i samme periode året før, og regionernes udgifter til medicintilskud på apotekerne faldt ifølge Sundhedsdatatyrelsens opgørelse med knap én procent. 

Apotekets medicinpriser er faldet med over 40 procent de seneste ti år, og regionernes udgifter til medicintilskud på apoteket er nu cirka 1,8 milliarder kroner lavere end i 2007, selv om der udleveres 30 procent mere medicin. Baggrunden er patentudløb og skarp priskonkurrence fra producenter af især generiske lægemidler. 

Den mest brugte medicin i 2017

Lægemidlet atorvastatin mod forhøjet kolesterol indtog i 2017 førstepladsen på listen over borgernes mest brugte lægemidler. Baggrunden er en gradvis forskydning af kolesterolbehandlingen fra det ældre middel simvastatin til det nyere middel atorvastatin, efter patentet er udløbet, og priserne er faldet med 97 procent. De næstmest brugte lægemidler er amlodipin mod forhøjet blodtryk og det smertestillende stof paracetamol. Hjerte-karlægemidler står tilsammen for 38 procent af den mængde medicin, borgerne får udleveret på apotekerne.

Læs hele analysen her

Nyhedsbrevet: Læs hele nyhedsbrevet