Farmaceuter fra 17 københavnske apoteker skal inden nytår gennemgå 2000 ældre plejehjemsbeboeres medicin. Dermed sætter København som den første kommune fornyet fokus på medicinsikkerhed, efter Sundhedsstyrelsen for nylig offentliggjorde rapport om medicineringsproblemer på plejehjem og bosteder landet over. Og flere kommuner bør følge hovedstadens eksempel, mener apotekerne.
 
”Sundhedsstyrelsens rapport viser, at medicinrelaterede problemer findes på langt størstedelen af landets plejehjem. Og det er dyre problemer, både målt i menneskelige omkostninger og i samfundsøkonomi. Derfor håber jeg, at flere kommuner får øje på, at de faktisk har en løsningsmulighed lige ved hånden i form af det lokale apotek,” siger Niels Kristensen, formand i Danmarks Apotekerforening.

Under plejehjemstilsyn i 2011 fandt embedslægerne fejl i medicinhåndteringen og stillede krav om forbedringer på 89 procent af de besøgte plejehjem. Samtidig viser undersøgelser, at 97 procent af ældre på plejehjem har et eller flere problemer med deres medicin.
 

Flere bør følge Københavns eksempel 

Også sundhedsminister Astrid Krag (SF) ser samarbejde mellem kommuner og apoteker som en vej til at få styr på medicin på plejehjem og botilbud. Det fremgår af et svar til Folketinget. Her skriver Astrid Krag om de aftaler, der allerede er indgået i nogle af landets kommuner.
 
”Jeg håber, at flere kommuner følger efter og kan se, at bedre medicinhåndtering kan betale sig på flere niveauer – både i forhold til patientsikkerheden og i forhold til kommunernes økonomi,” skriver ministeren i et svar til Liselott Blixt (DF).
 
Udviklingen vækker glæde i patienternes organisationer, som også håber, at andre kommuner vil lære af aftalen og sikre deres ældre det samme fokus på medicinbrug.
 
”Det er godt, at en stor kommune som København sikrer medicingennemgang på plejehjemmene. Hvis der er positive erfaringer, hvad jeg forventer, så er jeg sikker på, at andre kommuner vil følge efter,” siger formand for Danske Patienter, Lars Engberg, til apotekernes fagblad Farmaci.

FAKTA
Hvad er medicingennemgang? 

Medicingennemgang i Københavns Kommune er i praksis et samarbejde mellem apoteker og plejehjem. En farmaceut fra det lokale apotek kigger først og fremmest på den ældres medicinforbrug, men også på helbredsoplysninger og relevante fokusområder – og på den baggrund bliver der lavet ændringsforslag til medicinen. I samarbejde med plejepersonalet sammenholdes ændringsforslagene med patientens symptomer, observationer på patientens og patientens hverdag – og det kan give tilpassede ændringsforslag, der alt sammen formidles af plejepersonalet til lægen. Den praktiserende læge skal i sidste ende foretage ændringerne i medicinen.

Kontaktinformation

Journalist Peter Starup, Danmarks Apotekerforening, på 2677 2599