"Vi kan gribe effektivt ind overfor medicinproblemerne i Danmark, og alt taler for at komme i gang. Det er dokumenteret, at det betaler sig, både samfundsøkonomisk og i forhold til den enkeltes livskvalitet og sundhed. Derfor præsenterer vi politikerne for en række forslag, som allerede er afprøvede, så vi ved de virker, og som kan sættes i gang med kort varsel," siger apotekernes formand, Niels Kristensen.

I et nyt udspil fra Danmarks Apotekerforening, som bærer titlen Fremtidens apotek, foreslår apotekerne blandt andet at sætte ind over for medicinproblemer i form af undervisning til medarbejdere i ældresektoren og på botilbud, medicingennemgang til alle over 65, som bruger fem eller flere slags medicin samt medicinsamtaler til nye medicinbrugere og patienter med kroniske sygdomme.

Inden nytår skal regeringen tage stilling til indretningen af fremtidens apotekssektor, og det er i apotekernes øjne helt afgørende, at regeringen har høje sundhedsfaglige ambitioner.
 
"Regeringen skal tage stilling til en række tunge problemstillinger, som har stor indflydelse på mange danskeres hverdag og livskvalitet, ligesom beslutningerne får vidtrækkende konsekvenser for økonomien i sundhedssektoren. Derfor mener vi, at regeringen skal gribe muligheden for at tage hånd om især medicineringsproblemerne, som ser ud til at ville vokse de kommende år, hvis ikke der gribes ind," siger Niels Kristensen.
 
Han mener, at fakta på en lang række områder understreger behovet for handling:

 • Op mod 5000 danskere dør hvert år af medicinfejl og op mod 100.000 bliver indlagt.
 • Der vil være 2 millioner kronikere i Danmark i 2020. Mindst hver tredje kroniker tager ikke sin medicin korrekt.
 • Der vil være 200.000 flere ældre medicinbrugere over 80 år i 2030 end i dag. Ældre bruger over dobbelt så meget medicin som andre. 2/3 af de ældre bruger 6 lægemidler eller mere om dagen. 97 procent af de ældre har ét eller flere problemer med deres medicin.

Danskernes apotek

Apotekernes udspil Fremtidens Apotek indeholder også en lang række anbefalinger til, hvordan danskerne kan sikres endnu bedre service og endnu bedre adgang til medicin.

"Det er en alvorlig opgave at håndtere danskernes medicin. Derfor mener vi også, at lovgivningen skal være indrettet på en måde, så apotekerne bedst muligt kan leve op til danskernes forventninger," siger Niels Kristensen.
 
Fremtidens apotek indeholder forslag om, at apotekerne skal have lettere adgang til at åbne nye filialer, der hvor danskerne færdes. Det gælder for eksempel storcentre, hvor mange danskere i forvejen ordner deres øvrige ærinder i det daglige eller sundhedshuse, hvor apoteket ligger naturligt sammen med for eksempel praktiserende læger. Apotekerne vil også have lov til at genudskrive medicin, for eksempel p-piller, og udlevere receptpligtig medicin efter bestemte retningslinjer, for eksempel mod øjenbetændelse. Alt sammen vil aflaste lægerne og samtidig gøre hverdagen lettere for mange danskere.

Fakta: Det foreslår apotekerne

 • Alle over 65 år, der bruger 5 eller flere forskellige slags medicin, skal tilbydes medicingennemgang
 • Personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud skal tilbydes undervisning om medicin
 • Der skal være flere apoteksenheder, hvor folk færdes
 • Adgangen til apotekets e-handel og on-line rådgivning skal styrkes
 • Der skal stilles krav til apotekerne om kort ventetid, og alle apoteker skal offentliggøre deres ventetider
 • Medicinbrugerne skal altid have adgang til den billigste medicin
 • Apotekerne skal kunne genudlevere medicin, hvis borgeren ikke kan komme i kontakt med lægen
 • Apotekerne skal tilbyde medicinsamtaler til nye medicinbrugere og patienter med kroniske sygdomme
 • Alle apoteker skal arbejde efter Den Danske Kvalitetsmodel
 • Apotekerne skal sikre nødvendig hjælp til ressourcesvage borgere 

Kontaktinformation

Journalist Peter Starup, Danmarks Apotekerforening, mobil 2677 2599