Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med deres apotek, og kun tre procent er utilfredse. Det fremgår af en undersøgelse, som det nordiske analyseinstitut M3 Research har foretaget for Danmarks Apotekerforening.
 
Den høje tilfredshed glæder Apotekerforeningens formand, Niels Kristensen, og står i skarp kontrast til det billede, Konkurrencestyrelsen og Liberal Alliance tegner af apotekerne som en sektor, hvor der er behov for en liberalisering for at leve op til danskernes krav:
 
"Vi har over de sidste år nedbragt ventetiden på apotekerne markant, priserne på især kopimedicin er lige som apoteksavancerne blandt de laveste i Europa, og de ansatte på apotekerne giver danskerne uvildig sundhedsfaglig rådgivning. Det er selvfølgelig dejligt, at befolkningen, i modsætning til Liberal Alliance, sætter pris på indsatsen."
 
Niels Kristensen understreger, at indsatsen for hele tiden at leve op til danskernes forventninger fortsætter. Derfor håber han, at den nuværende debat kan bane vej for nogle af de forbedringer, som apotekerne selv har efterlyst hos myndighederne, uden at liberalisere apotekerne og tillade salg af receptpligtig medicin i detailhandlen.
 
98 procent af danskerne har i dag tillid til, at det er sikkert og trygt at få medicin udleveret på apoteket. Kun 27 procent mener, at det vil være sikkert og trygt at få udleveret medicin i detailhandelsbutikker.

Tilfredshed med sikring af apoteker i Udkantsdanmark

Niels Kristensen glæder sig desuden over, at danskerne ifølge undersøgelsen er meget positive over for den udligningsordning, der i dag – lidt på samme måde som den kommunale udligningsordning – sikrer, at der kan opretholdes god service og tilgængelighed til apoteker i Danmarks tyndt befolkede egne. Også hvor der ellers ikke er kunder nok til, at det kan betale sig at drive et apotek.
 
"Den nuværende regulering sikrer, at alle har et apotek indenfor rimelig afstand. Den ordning mener Konkurrencestyrelsen, at man kan fjerne uden problemer, men hvis man fjerner udligningsordningen, så risikerer man, at apotekerne lukker de steder, hvor der ikke er økonomi i det," siger Niels Kristensen.
 
Ifølge undersøgelsen støtter næsten 90 procent af danskerne den nuværende udligningsordning, og lige så mange er tilfredse eller meget tilfredse med afstanden til nærmeste apotek.

Fremtidens apotek

Nu venter alle i spænding på den rapport, som regeringens moderniseringsudvalg skal gøre færdig inden året er omme. Moderniseringsudvalget skal give politikerne en række råd til, hvordan apotekssektoren bør indrettes i fremtiden.
 
"Forhåbentlig kan rapporten virke som inspiration til et endnu bedre apoteksvæsen, så vi også i fremtiden kan stille danskerne tilfredse. Vi håber for eksempel, at det bliver lettere at åbne nye apoteker, og at apotekernes kompetencer i højere grad bliver brugt, fx til at sikre bedre medicinering af beboerne på landets plejehjem," siger Niels Kristensen.
 
Undersøgelsen er lavet blandt 1.000 danskere på 18 år eller derover.

Kontaktinformation

Jacob Haaning Andersen, pressemedarbejder, 23 24 96 65, jac@apotekerforeningen.dk