Der går i gennemsnit kun 3 minutter og 1 sekund fra apotekskunden trykker sit kø-nummer frem, og til kunden kaldes frem til apoteksskranken. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Apotekerforening, der har målt den gennemsnitlige ventetid på knap 500.000 ekspeditioner fordelt på 229 apoteker landet over i begyndelsen af oktober 2013.

Den korte ventetid glæder Apotekerforeningens formand, Niels Kristensen:
"Vi er glade for, at borgerne for alvor kan mærke effekten af vores indsats med at nedbringe ventetiden. Vi arbejder konstant for, at borgerne får bedst mulige service, for uanset hvad man fejler, så er det selvfølgelig rart at få medicinen hurtigt," siger Niels Kristensen.

Den korte ventetid skyldes blandt andet de mange nye robotter, som henter medicinen for personalet, udbredelsen af såkaldt straks-ekspedition samt apotekernes generelt øgede fokus på ventetid.

Udover den lave gennemsnitsventetid så er formand Niels Kristensen meget tilfreds med, at andelen af apotekskunder, der venter mere end ti minutter, er faldet. I 2008 var det 10,7 procent. Det tal er faldet til 2,0 procent.

"Det er en del af vores indsats at få andelen der venter mere end 10 minutter ned. Det går også den rigtige vej. Men ventetid på et apotek kan ikke helt kan undgås. Vi skal blandt andet sikre, at lægerne har ordineret den rigtige medicin, og at borgeren bruger medicinen rigtigt. Det er hver dag med til at redde et stort antal medicinbrugere fra fejl, som kan have alvorlige konsekvenser. Det kan give lidt ventetid. Men det mener vi er en rimelig og nødvendig pris for høj faglighed og medicinsikkerhed," siger Niels Kristensen.

Kontaktinformation
Peter Starup, journalist, Danmarks Apotekerforening
Mobil: 2677 2599
Mail: pst@apotekerforeningen.dk