Vi er glade for, at apotekerne med denne service kan gå foran i forhold til de forventninger, vores kunder kan have til os. Mig bekendt er der ikke andre dele af sundhedssektoren, som tilbyder denne service,” siger formand i Danmarks Apotekerforening, Niels Kristensen.

Siden 2008 har Danmarks Apotekerforening registreret og offentliggjort den gennemsnitlige ventetid for landets apoteker. Det er et led i indsatsen for at nedbringe ventetiden på apotekerne, og indsatsen har båret frugt. Gennemsnitsventetiden er dalet støt til nu tre minutter og tyve sekunder, og næste skridt i indsatsen er altså den frivillige offentliggørelse af ventetiden for de enkelte apoteker. Borgerne kan se ventetiden ved at klikke sig ind på www.apoteket.dk både i forhold til, hvordan ventetiden fordeler sig hen over ugen og hen over dagen på det pågældende apotek.

"Offentliggørelsen af ventetiden på de enkelte apoteker er en service til den enkelte kunde. Apotekerne har offentliggjort gennemsnitsventetider for hele sektoren siden 2008. Nu bygger vi oven på denne service og giver i videst muligt omfang borgerne mulighed for at se ventetiden på deres lokale apotek," siger Niels Kristensen.

Find de gode tidspunkter

Den nye service giver borgerne mulighed for at planlægge apoteksbesøg til de tidspunk-ter, hvor der er mindre travlt på apoteket. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 182 apoteksenheder til ordningen, og Niels Kristensen håber, at alle apoteker med tiden kommer med i ordningen.

"Jeg ser det som helt naturligt og som en god service, at det er muligt at se ventetiden på det lokale apotek. Derfor håber jeg, at opmærksomheden om offentliggørelsen af ventetiderne får endnu flere apotekere til at springe med på ordningen," siger Niels Kristensen.

Han lægger ikke skjul på, at offentliggørelsen af ventetiderne også er et redskab, som skal fastholde apotekernes fokus på at få ventetiden endnu længere ned.

"Langt de fleste steder og på langt de fleste tidspunkter oplever danskerne rimelige ventetider. Der kan være steder og tidspunkter, hvor vi ikke gør det godt nok, fordi det er svært at forudse borgernes behov. Men vi er ikke i mål, før vi er kommet de oplevelser til livs," siger Niels Kristensen.

FAKTA:

En lang række steder i hele landet kan borgerne nu se ventetiden på deres lokale apotek på www.apoteket.dk. Her kan borgerne let få et overblik over ventetiden på apoteket og ventetidens fordeling i løbet af dagen hen over ugen. Det giver mulighed for at planlægge apoteksbesøg til de mindst belastede tidspunkter.

Danmarks Apotekerforening måler og offentliggør samlede tal for ventetiden på landets apoteker tre gange årligt. Målingerne begyndte i 2008. Siden er gennemsnitsventetiden faldet med en tredjedel fra fem minutter til tre minutter og tyve sekunder, mens andelen af kunder, der venter over 10 minutter, er faldet til omkring en fjerdedel af udgangspunktet. Det betyder, at det i dag er højest tre procent af borgerne, som venter mere end ti minutter.

Yderligere oplysninger: journalist Peter Starup på 2677 2599