"Resultaterne viser, at der er mange og alvorlige problemer med danskernes medicin. Det har enorme omkostninger. Medicinbrugerne bliver syge af deres medicin, det forringer deres livskvalitet markant, og i værste fald dør de af det. Og samfundet bruger enorme beløb på medicin, som skader i stedet for at gavne, på følgevirkningerne og på det ekstra pres, det lægger på sundhedssektoren," siger formand i Danmarks Apotekerforening Niels Kristensen.

De i alt 519 medicingennemgange blev gennemført i forbindelse med DR's kampagne om medicin, hvor apoteker landet over tilbød gratis medicingennemgang til medicinbrugere. Alle forslag til ændringer i borgernes medicin skal drøftes med den praktiserende læge, inden de sættes i værk, og apotekernes anbefalinger viser blandt andet, at borgerne både bruger medicin, som er helt unødvendig eller får for store doser af den medicin, de har brug for.

Blandt de hyppigst forekommende anbefalinger er:

  • 40 pct. fik anbefalet at overveje at stoppe brugen af (seponere) et eller flere lægemidler
  • 38 pct. fik anbefalet at skifte til et andet præparat
  • 19 pct. fik anbefalet lavere dosis
  • 16 pct. fik anbefalet højere dosis
  • 11 pct. fik anbefalet et ændret doseringstidspunkt, fx for at modvirke interaktioner eller bivirkninger

"Resultaterne understreger behovet for at gribe ind overfor det rod, vi ser i danskernes medicinskabe. Det er ikke harmløse misforståelser, men alvorlige problemer, og det er problemer, som vi som samfund faktisk kan gøre noget ved. Det er det samme billede, som vi kan se i andre undersøgelser de senere år, så konklusionen kan ikke være andet end at vi må se at komme i gang," siger Niels Kristensen.

Danmarks Apotekerforening foreslår i udspillet Fremtidens Apotek en obligatorisk medicingennemgang for alle over 65, som bruger mere end fem slags medicin samt at personale på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud skal tilbydes undervisning om medicin og at apotekerne skal tilbyde medicinsamtaler til nye medicinbrugere og patienter med kroniske sygdomme.

"Det er jo ikke nyt, at der er alvorlige problemer med danskernes medicin, men hvis vi lader stå til, så vil problemerne og dermed også konsekvenserne vokse. Derfor håber jeg at de nye tal kan være med til at bringe medicinsikkerhed højere op på dagsordenen," siger Niels Kristensen.

Læs mere 

Yderligere oplysninger: journalist Peter Starup på 2677 2599