Vinteren nærmer sig, og for mange børn er det lig med højsæson for sygdomme, der kræver antibiotika. Når man tager antibiotika, er det vigtigt, at man altid tager kuren helt til ende - også selvom symptomerne er væk. Alle landets apoteker udleverer derfor et skema til de børn, der skal have en antibiotika-kur. Klistermærkerne sættes på, hver gang man har taget en dosis. På den måde sikres det, at børnene får medicinen som aftalt hos lægen.

"Vi håber, at vi med dette skema kan bidrage til en mere ansvarlig omgang med antibiotika. Man kan være tilbøjelig til at stoppe behandlingen, når symptomerne forsvinder. Men det er for tidligt, da de mere modstandsdygtige bakterier så overlever. De kan formere sig. På sigt giver det problemer med resistente bakterier, som ikke kan behandles. Vores skema hjælper familierne med at følge behandlingen af barnet fra start til slut," siger Niels Kristensen, der er formand for Danmarks Apotekerforening.

Kampagnen er også et bidrag til den europæiske antibiotikadag den 18. november, hvor der fra myndighedernes side sættes fokus på en mere ansvarlig omgang med antibiotika. Derfor glæder det sundhedsminister Astrid Krag, at apotekerne med det nye initiativ støtter dagsordenen.

"Antibiotika skal altid bruges med omtanke. Hvis vi overbehandler med antibiotika og bruger det, når der ikke er et reelt behov, er vi med til på sigt at gøre bakterier resistente over for behandling. Men samtidig kan vi – hvis vi faktisk har brug for det og ikke følger en behandling helt til dørs – også gøre ondt værre. Derfor har både læger og apoteker et stort ansvar for at sikre en forsvarlig omgang med antibiotika og rådgive borgerne så grundigt som muligt om den rigtige behandling. Og initiativer som Apotekerforeningens nye skema til familier med børn kan være et godt redskab i den sammenhæng," siger sundhedsminister Astrid Krag.

Se skemaerne og læs mere på apotekerforeningen.dk

Kontaktinformation
Peter Starup, journalist, Danmarks Apotekerforening
Mobil: 2677 2599
Mail: pst@apotekerforeningen.dk