Ifølge B.dk foreslår Lægeforeningen, at regionerne og kommunerne indfører én model for, hvordan læger og andre sundhedsprofessionelle med jævne mellemrum kan gennemgå den enkelte patients medicin og sikre sig, at han eller hun får den rigtige medicin i den rigtige dosis - og kun den. Det forslag hilser Niels Kristensen velkommen. Men han opfordrer også til handling her og nu.

”Det kommer ikke bag på nogen, at medicinproblemer koster liv og har enorme omkostninger både for dem, der bliver ramt og for samfundet. Der findes allerede konkrete modeller for, hvordan borgernes medicin kan blive tjekket grundigt og forsvarligt. Den bruger en del af landets kommuner allerede på for eksempel plejehjem. Det er et sted at starte. Og mens vi så begynder at gøre noget ved problemet, kan vi snakke videre om en enstrenget strategi for hele sundhedssektoren, hvor vi samarbejder og udnytter hinandens kompetencer. For der er ingen tvivl om, at det er en enorm opgave at tage hånd om medicinsikkerheden for alle de danskere, som er i risikozonen. Hvis vi skal til bunds, kræver det samarbejde mellem kommuner, regioner, læger og apoteker,” siger Niels Kristensen, formand i Danmarks Apotekerforening.

Den model, som Niels Kristensen henviser til, er blandt andet i brug i Københavns Kommune. Kommunen har – som det også er beskrevet i artiklen på b.dk – gennemført en indsats, hvor ældre på plejehjem får gennemgået deres medicin. Den praktiske viden om, hvordan en indsats kan sættes i gang findes altså allerede. Derfor mener apotekernes formand heller ikke, at en tung forhandlingsproces bør stå i vejen for hjælp her og nu til de berørte borgere.

”En enstrenget model er den optimale løsning, fordi det vil sikre, at alle får den hjælp, der er behov for. Men sådan en model er næppe forhandlet på plads i morgen. Derfor foreslår vi, at kommunerne allerede nu går i gang med at bruge apotekerne i samarbejde med lægerne til at tage fat om problemerne. Det er der allerede en del kommuner, der gør, og jeg synes, at vi skylder de mange tusinde borgere, som har brug for hjælp, at vi kommer i gang nu. Det bør alle parter kunne håndtere, samtidig med, at der sættes gang i et mere langsigtet arbejde med en langsigtet strategi,” siger Niels Kristensen.

Kontaktinformation
Peter Starup, journalist, Danmarks Apotekerforening
Mobil: 2677 2599
Mail: pst@apotekerforeningen.dk