Medicin til behandling af de otte mest udbredte folkesygdomme udgør hele tre fjerdedele af medicinen solgt på apotekerne. Og forbruget af medicin til hjerte- og karsygdomme udgør alene 42 procent af danskernes medicinforbrug.

Det mest solgte lægemiddel i Danmark i 2013 var det kolesterolsænkende simvastatin. Apotekerne udleverede 1,5 millioner pakninger, hvilket svarer til 162 millioner døgndoser. En døgndosis er den af WHO fastsatte standarddosis for en døgnbehandling med et givent lægemiddel.

Nummer to på listen var amlodipin, der er et blodtrykssænkende lægemiddel. Nummer tre var paracetamol, som blandt andet sælges under navne som Panodil, Pamol og Pinex.

Medicin mod de otte folkesygdomme udgjorde 73 procent af danskernes medicinforbrug, men kun 27 procent af de samlede medicinudgifter. Det skyldes den benhårde priskonkurrence på patentudløbet medicin og apotekernes uvildige substitution til billigste kopi. Det førte til en yderligere besparelse for borgere og samfund i 2013. Forbruget af medicin til behandling af folkesygdommene kunne købes cirka syv procent billigere i 2013 sammenlignet med 2012.

Læs hele analysen.

Kontaktinformation
Peter Starup, journalist, Danmarks Apotekerforening
Mobil: 2677 2599
Mail: pst@apotekerforeningen.dk