"Mange med diabetes tager også medicin mod andre lidelser. Det øger risikoen for fejl og andre former for rod i medicinskabet og kan have stor betydning for den enkeltes trivsel og sundhed. Derfor tilbyder vi sammen med Diabetesforeningen en hjælp til at få styr på medicinen og til at få gode medicinvaner," siger Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening.

 

Sidste år viste en kampagne blandt medicinbrugere generelt, at der var fejl i medicinen hos 94 procent af deltagerne. 40 procent blev anbefalet at tale med egen læge om at stoppe brugen af et eller flere receptpligtige lægemidler. Knap 30 procent fik anbefalet at få revurderet sin samlede medicinske behandling af lægen. Samtidig viser undersøgelser, at kronikere har svært ved at holde styr på deres medicin. Derfor er der god grund til at give diabetikeres medicinskab et eftersyn.

 

Tilbuddet på apotekerne gælder type 2-diabetikere, som bruger mere end fem slags medicin. I medicingennemgangen vurderer apotekets farmaceut, om den medicinske behandling er hensigtsmæssig, om der er problemer med bivirkninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert. Hvis der er forslag til ændringer, skal de vurderes af borgerens egen læge.

 

"Mange diabetikere lever med alvorlige følger af deres diabetes. Det er blandt andet hjerteproblemer, nyrelidelser og øjensygdomme. Jo bedre der er styr på medicinen, jo bedre kan vi styre uden om følgesygdommene og de meget alvorlige konsekvenser, de har. Derfor er det en rigtig god idé at få hjælp til at holde styr på sin medicin for de mange danskere, der lever med diabetes," siger forskningschef Malene Bagger fra Diabetesforeningen.

 

Medicingennemgangen på apoteket bliver fulgt op af en kort samtale cirka 14 dage efter medicingennemgangen. Her følger apoteket op på de anbefalinger, den enkelte har fået, og effekten af anbefalingerne.

 

I alt deltager omkring 144 apoteker landet over i kampagnen, som kører tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Kontaktinformation
Peter Starup, journalist, Danmarks Apotekerforening
Mobil: 2677 2599
Mail: pst@apotekerforeningen.dk

Michael Korsbæk, journalist, Diabetesforeningen 
Mobil: 6312 9047